Vijzels Spaans Babcock zijn visveilig

Vijzels Spaans Babcock zijn visveilig van Spaans Babcock

Door: Spaans Babcock  24-06-2009
Trefwoorden: Gemaal, Visvriendelijk Gemaal, Spaans Babcock

Het onderzoek is gedaan, omdat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op het punt staan een gemaal te vervangen, waarvan zij vinden, dat het gemaal moet voldoen aan de eisen en richtlijnen voor vrije vismigratie.

Voor het onderzoek is een conventionele vijzelpolderbemaling genomen, waarbij een kleine aanpassing aan het instroomgedeelte van het gemaal is gedaan. Opzet en doel was en is om te komen tot een onderbouwing van de theoretische aanname van Spaans Babcock bv, dat een vijzelgemaal visveilig is.

Het is in de markt langer bekend, dat de gemalen in Nederland over het algemeen niet visveilig zijn. Verhalen over aangerichte slachtingen onder vissen door pompgemalen halen herhaaldelijk het nieuws.
Volgens de Europese Kaderrichtlijnen Water (EKW) moeten de waterbeheerders in 2015 de kwaliteit van het water op orde hebben. Zij moeten dit onder meer aflezen aan de visstand en moeten daarom zorgen voor de veilige passeerbaarheid van vissen door gemalen.

Het onderzoek is met 2 vijzels uitgevoerd:

Situatie 1: met een conventionele vijzel met kleine aanpassing om de instroom te bevorderen.

Situatie 2: met een aangepaste vijzel (buisvijzel met aangepaste instroom)

Het onderzoek bestond uit meerdere meetmomenten.

Conclusie visveiligheid:
De conclusie is dat er in situatie 1 met de kleine aanpassing gemiddeld 95% van de vissen schadevrij de vijzel passeerden.
In situatie 2 kwamen slechts 65% van de vissen schadevrij door de vijzel.
Het visbestand bestond uit brasem, kolblei, paling etc.
In de media vindt de buisvijzel opgang, als het visvriendelijke/visveilige gemaal voor de toekomst. Als het vijzelgemaal moet voldoen aan de criteria capaciteit, rendement, onderhoudsvrij en daarbij ook nog visveilig, is een kleine aanpassing aan conventionele vijzels ruim voldoende om tot al deze criteria te komen.

Trefwoorden: Gemaal, Spaans Babcock, Visveiligheid, Visvriendelijk Gemaal, Visvriendelijkheid,