Advisering Milieu

Advisering Milieu van Enviso Ingenieursbureau

Door: Enviso Ingenieursbureau  05-10-2011
Trefwoorden: Begeleiding, Onderzoek, Adviesbureau

De afdeling advisering verzorgt milieutechnische ondersteuning in voornamelijk de voortrajecten. Het betreft onder andere de aanvraag van vergunningen, vooroverleg met de diverse van toepassing zijnde NUTS-partijen, saneringsplannen schrijven, advisering in specifieke aanpak van bodemsaneringsprojecten, calculatie voor groot- en kleinschalige bodemsaneringen, in-situ saneringen en tanksaneringen. Daarnaast kan de afdeling adviseren bij het ontwerpen van waterzuiveringen en de afzet van schone-, licht- en sterk verontreinigde grond.

Trefwoorden: Adviesbureau, Begeleiding, Bodem, Bodemsanering, BUS melding, Directievoering, Grond Weg En Waterbouw, Grondsanering, Grondwater, Haalbaarheidsstudie, Ingenieursbureau, Metingen, Milieuadvies, Milieutechniek, Onderzoek, Organisatie Advies, Project Management, Vergunningen, Waterzuivering, Weg- En Waterbouw,

Contact Enviso Ingenieursbureau

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Enviso Ingenieursbureau

Advisering GWW van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
06-02-2013

Advisering GWW

Door de ruime ervaring op het gebied van civieltechnische ondersteuning bij grond-, weg- en waterbouw projecten kunnen projectleiders van Enviso voor opdrachtgevers een meerwaarde zijn als het gaat om ondersteuning en advisering.


KAM-consultancy van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
05-10-2011

KAM-consultancy

De Lead auditors van Enviso ondersteunen bedrijven bij certificeringstrajecten, zoals ISO en VCA. Daarnaast houdt de afdeling KAM-consultancy zich met diverse vraagstukken op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.


Duurzaamheid van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
05-10-2011

Duurzaamheid

Enviso Ingenieursbureau is de succesvolle link tussen idee en succes in de praktijk. Wij, de ingenieurs van Enviso, hebben de de juiste kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid.


Groene Ladder van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
05-10-2011

Groene Ladder

Het product de GROENE LADDER is ontwikkeld door Enviso Ingenieursbureau. Dit naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkeling en concrete


Detachering van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
05-10-2011

Detachering

Wanneer u als organisatie kampt met tijdelijk capaciteitstekort of behoefte heeft aan een vakinhoudelijke specialist, dan kunt u terecht


Milieutechniek van Enviso Ingenieursbureau thumbnail
05-10-2011

Milieutechniek

De afdeling Milieutechniek binnen Enviso houdt zich bezig met de uitvoeringsaspecten op het gebied van de bodem problematiek. Opdrachtgevers zijn