Opdrachtgevers en branches

Door: Bureau Nr. 10  02-06-2011
Trefwoorden: Advies, Management, Coaching

 

De opdrachtgevers van Bureau NR. 10 komen uit alle denkbare branches, functies, profit, non-profit en mkb. Het zijn bedrijven, organisaties, gemeenten, scholen of besturen waar mensen werken die collectief of individueel een vraag hebben en hiermee aan de slag willen. Met respect voor de opdrachtgevers die niet in mijn CV opgenomen willen staan volgen hier een aantal opdrachtgevers:
Bibliotheken Noordwest Fryslân/ ISZF, ICT-samenwerkingsverband /Partoer/ KvK/JOP /Provincie Fryslân /Sociale zaken Noardwest Fryslân /Radar Uitvoering/Radar Expertise /Visser Toornstra Van Der Meulen Accountants /Vellinga Fusie en Overname /Vellinga Van Der Veen Belastingen  /Stichting Peuterspeelzalen Harlingen /Scholen gemeenschap Piter Jelles /Stenden (SPH) /Faber BV/ Yarden /GGZ Friesland/ Bouwbedrijf  Haagsma en de Bruin/MEE /4Fence/ A/B Journalistieke producties Elzinga BV /Gerrit Hofstra, journalistiek en communicatie /Brandweer Fryslân /Lytse Protter

Trefwoorden: Advies, Assertiviteit, Coaching, Competenties, Interne Communicatie, Kaders, Management, Missie, Organisatie Advies, Personal Coaching, Praktische Communicatie, Presenteren, Project Management, Samenwerking, Strategische Communicatie, Training, Visie, Zakelijke Dienstverlening,