ICIT ontwikkelt interactief landelijk zorgportaal op basis van Xtive CMS

ICIT ontwikkelt interactief landelijk zorgportaal op basis van Xtive CMS van Icit Solutions

Door: Icit Solutions  05-09-2008

Stroomlijning door Xtive CMS

Een richtlijn beschrijft uitgebreid hoe een bepaald zorgproces dient te verlopen. Om de kwaliteit van een dergelijk proces te bewaken, zullen meerdere mensen bij de ontwikkeling van een zorgrichtlijn betrokken moeten zijn. Deze auteurs zullen op verschillende niveaus binnen Xtive CMS worden ingedeeld. Vervolgens kan men gedurende de totstandkoming van een richtlijn feedback geven op de conceptrichtlijn. Xtive CMS maakt het mogelijk dat de ontwikkeling van een richtlijn gestroomlijnd en gefaseerd verloopt.

Nadat de conceptrichtlijn over meerdere schijven is beoordeeld, gereviseerd en goedgekeurd wordt deze door het CBO ter beschikking gesteld aan specialisten, verpleegkundigen en patiënten. Deze doelgroepen hebben uiteenlopende belangen bij de richtlijnen. Publicatie vindt dan ook plaats op doelgroepniveau. Naast het online aanbieden van richtlijnen binnen het portaal, ondersteunt Xtive CMS tevens het gebruik van PDA’s en smartphones.

Volgens commercieel directeur Joël Heiner draagt dit project bij aan de groeiende vertegenwoordiging van ICIT binnen de zorgsector. De op de Xtive CMS Enterpise-editie gebaseerde applicatie zal in de loop van 2008 worden opgeleverd.

Over het CBO

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is al meer dan 25 jaar actief op het gebied van kwaliteit in de patiëntenzorg. Daarbij staat voor ons het zorgproces, maar bovenal de patiënt centraal. De organisatie ondersteunt en begeleidt professionals en zorginstellingen bij het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Joel Heiner ([email protected]) of kijken op onze website www.icit.nl