Veel overnamepogingen mislukken door financiering

Veel overnamepogingen mislukken door financiering van Corporate Match

Door: Corporate Match  10-04-2007

Het financieren van een overname is een complexe zaak. Veel overnames gaan uiteindelijk niet door, omdat de financiering niet haalbaar geacht wordt. Dit heeft uiteraard diverse redenen. Eén van de meest voorkomende redenen is het ontbreken van de juiste mix van verschillende vormen van vermogen. Om het percentage succesvolle overnames te verhogen heeft Corporate Match een nieuw product ontwikkeld; www.overnamefinanciering.nl. Dit product brengt de diverse vermogensvormen samen.

Een overnamefinanciering bestaat meestal uit een drietal soorten vermogensvormen. Uiteraard het eigen vermogen van de kopende partij, het vreemd vermogen van een bank en het vermogen van particuliere en/of professionele investeerders (private equity). Door het steeds groter wordende aanbod van verkopende partijen en het, op langere termijn, ontbreken van de goede vakinhoudelijke en kapitaalkrachtige kopende partijen/personen, is er aanvullend risicokapitaal benodigd om een overname succesvol te financieren. Overnamefinanciering.nl brengt deze drie vermogensvormen samen in 1 nieuw product en opereert volledig onafhankelijk.

Weinig adviseurs kunnen een dergelijk product bieden, omdat kennis van de deze specifieke markten vereist is. Ten eerste is een intensief contact met alle banken noodzakelijk, ten tweede dient een adviseur toegang te hebben tot de markt van private equity en vervolgens is het noodzakelijk dat de vereiste kennis voor het aanvragen van een financiering aanwezig is. De adviseurs van Corporate Match zijn dagelijks actief in deze markten en kunnen derhalve deze dienst aanbieden.

Corporate Match
Overnamefinanciering.nl is een dienst van Corporate Match. Corporate Match is ondernemers behulpzaam bij het complexe en complete traject van een bedrijfsoverdracht, fusie en overname. Corporate Match werkt landelijk met vijf vestigingen en heeft zich gespecialiseerd in een aantal doelgroepen. Corporate Match heeft een uitgebreid bestand van kopende en verkopende partijen. Kijk voor meer informatie op de site van Corporate Match: www.uwbedrijfverkopen.nl.