Fysiomanager EPD-Keurmerk

Door: Fysiomanager  28-11-2011
Trefwoorden: Software, Administratie, Fysiotherapie

Fysiomanager, een totaal EPD en administratie oplossing voor de paramedici is nu gekwalificeerd door branchevereniging fysiotherapie. Op 30 juni 2011 heeft Duijnborg Audit BV een verklaring afgegeven aan World of Health ICT-Leverancier dat de webgebaseerde ICT toepassing Fysiomanager voldoet aan de Programma van Eisen Fysio-EPD versienummer 1.0 van het KNGF. Daarmee is het Fysio-EPD Keurmerk aan Fysiomanager toegekend. Dit houdt in dat Fysiomanager voldoet aan de strengste eisen van het door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) geïntroduceerde Fysio-EPD eisenpakket (versienummer 1.0 van het KNGF). Een Keurmerk wordt afgegeven op basis van een verklaring van een onafhankelijke auditorganisatie, welke door het KNGF zijn geselecteerd. Voor Fysiomanager is een verklaring afgegeven door een auditor waarin staat dat aan het programma van eisen Fysio-EPD wordt voldaan.

Trefwoorden: Administratie, Epd, Fysio, Fysiotherapie, Paramedici, Software