Officiële ingebruikneming van het eerste melkrobotsysteem op de Balearen op 10 april 2006

Officiële ingebruikneming van het eerste melkrobotsysteem op de Balearen op 10 april 2006 van Lely Center Noord

Door: Lely Center Noord  11-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Melkveehouderij

In aansluiting op de succesvolle installatie – eind 2005 - van het eerste Astronaut A2 melkrobotsysteem op het eiland Mallorca heeft het Ministerie van Landbouw van de Balearen een open dag georganiseerd op het melkveebedrijf van de familie Burguera. De uitnodigingen waren niet alleen verstuurd naar melkveehouders op Mallorca; een aantal veehouders van het naburige eiland Menorca was eveneens geïnviteerd. Het Ministerie van Landbouw voert een beleid dat is gericht op het stimuleren van de modernisering van de melkveehouderij, waarbij ook de jongere generatie nadrukkelijk wordt betrokken om een duurzame melkveehouderijsector in stand te kunnen houden.

Samen met de Minister van Landbouw bracht ook de president van de Balearen, Jaume Matas, een aantal uren door op het bedrijf. Hij gaf blijk van serieuze belangstelling in het Astronaut melkrobotsysteem, dat hij zelfs als “een wonder” betitelde. Vanzelfsprekend was er ook een brede vertegenwoordiging van de pers aanwezig om de manifestatie vast te leggen.

Het melkveebedrijf van de familie Burguera wordt geleid door de heer en mevrouw Burguera, samen met hun twee zoons Jaume en Sebastia. De melk van de 55 Holsteinkoeien wordt gebruikt voor vijf verschillende zelfgemaakte kaassoorten, variërend van verse Mozzarella tot een kaassoort die 9 maanden lang moet rijpen. De kaas wordt verkocht in de boerderijwinkel, maar ook direct aan hotels. De Burguera-boerderij heeft 100 hectare land, dat voornamelijk wordt gebruikt om graan te verbouwen. De open stal is verleden jaar gebouwd en is voorzien van 64 ligboxen, die in dubbele rijen zijn geplaatst.

De Astronaut melkrobot is verkocht aan het bedrijf van de familie Burguera via het Lely Center Roda de Ter. Dit Lely Center is gevestigd in de provincie Katalonië en voor het verlenen van service is er – vanwege de afstand tussen het bedrijf en het Lely Center op het Spaanse vasteland - een speciale regeling getroffen. In de afgelopen maanden vertoonde de melkrobot slechts één storing, die eenvoudig kon worden verholpen door Sebastia, die in het bezit is van een OMSC-certificaat. Al met al heeft het melkrobotsysteem Astronaut zijn ongekende betrouwbaarheid eens te meer bewezen.

Trefwoorden: Astronaut, Landbouw, Melkrobotsysteem, Melkveehouderij, Product Ingebruikname, Veehouderij,

Contact Lely Center Noord

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share