ZorgDomein en TeleMC slaan handen ineen

Door: TeleMC teleconsultatie en functieonderzoek  06-06-2011
Trefwoorden: Telezorg, Zorgdomein, telediagnostiek

Verbetering patiëntenzorg door samenwerking

ZorgDomein en TeleMC slaan handen ineen
 
De digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein en specialist in teleconsultatie TeleMC gaan samenwerken. Met hun samenwerking vervolmaken beide organisaties de digitale communicatie in de patiëntenzorg. Hierdoor kunnen huisartsen nog eenvoudiger en sneller onderzoek aanvragen, een medisch specialist op afstand consulteren of een patiënt verwijzen naar het ziekenhuis.
 
Waarom samenwerken?
ZorgDomein en TeleMC gaan hun ICT-systemen koppelen. Waar huisartsen bij doorverwijzen en aanvragen van zorg vaak te maken hebben met meerdere ICT-systemen, kunnen ze vanaf nu werken met slechts één interface. Het grote voordeel is dat relevante patiëntgegevens slechts één keer hoeven te worden ingevuld bij een aanvraag of doorverwijzing. Een teleconsult of onderzoeksaanvraag kan desgewenst eenvoudig worden opgevolgd met een gerichte verwijzing van de patiënt.
 
De koppeling van de ICT-systemen heeft nog meer voordelen. Zo wordt apparatuur voor bijvoorbeeld longfunctiemeting of een hartfilmpje automatisch opgestart. Bovendien komt de reactie op een aanvraag digitaal bij de huisarts terug waardoor deze de regie houdt in het zorgproces. De arts kan meer tijd en aandacht besteden aan de patiënt in plaats van aan de techniek. Gunstig voor de patiëntenzorg.
 
ZorgDomein en TeleMC
ZorgDomein ondersteunt huisartsen bij het verwijzen van hun patiënt. Door wachtlijsten en service van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zelfstandige behandelcentra en andere vervolgzorg inzichtelijk te maken, kan ZorgDomein huisartsen helpen patiënten gerichter en completer te verwijzen. TeleMC helpt huisartsen met het op afstand consulteren van specialisten c.q. laten beoordelen van diagnostiek. Hiermee zijn huisartsen in staat hun patiënten nog sneller en deskundiger van dienst te zijn.
 
ZorgDomein en TeleMC werken voor artsenlaboratoria, optometristen, eerstelijns zorgverleners, zorggroepen en tweedelijns zorginstellingen. Circa 85 procent van alle ziekenhuizen neemt deel. Meer dan 70 procent van alle huisartsen in Nederland werkt samen met ZorgDomein en/of TeleMC.

Trefwoorden: telediagnostiek, Telezorg, Zorgdomein,

Contact TeleMC teleconsultatie en functieonderzoek

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van TeleMC teleconsultatie en functieonderzoek

Nieuwe website TeleMC online van TeleMC teleconsultatie en functieonderzoek thumbnail
07-12-2011

Nieuwe website TeleMC online

TeleMC verbindt zorgverleners


10-08-2011

Oogonderzoek dichter bij de patiënt

Vanaf 19 juli 2011 werken 125 optometristen van de stichting Oog voor Gezondheid (OVG) samen met TeleMC. Belangrijk voordeel voor de patiënt die oogfoto's wil laten maken, is dat hij of zij terecht kan bij een optometrist in de buurt.


06-07-2011

Efficiënte en overzichtelijke zorg voor chronisch zieken

Efficiënte en overzichtelijke zorg voor chronisch zieken door samenwerking KIS VitalHealth en TeleMC