Sportrecht ZMV advocaten Heerenveen (Friesland)

Door: Zillinger Molenaar & Verdonk Heerenveen (Friesland)  11-07-2008
Trefwoorden: Sport, Advocaten, Flyers

ZMV advocaten geeft juridisch advies aan stichting de Pelikaan over vernieuwend
sportaanbod
NOC*NSF wil graag het aantal mensen dat aan sport doet uitbreiden en heeft daarom
veertien Proeftuinen opgericht. Één van die veertien Proeftuinen is Stichting
Samenwerkende Sportclubs de Pelikaan. De stichting bestaat uit vijf verschillende
verenigingen op een sportpark in Zwolle: voetbalvereniging HTC, korfbalvereniging
Oranje-Zwart, hockeyclub ZMHC, tennisvereniging de Pelikaan en tot slot manege de
Haerst.
Aanleiding
Naast deze bestaande sporten wil stichting de Pelikaan in het kader van het Proeftuinproject
een vernieuwend sportaanbod aanbieden en heeft daarvoor vanuit NOC*NSF een
substantiële subsidie ontvangen. Een aantal speerpunten hierbij zijn de beachsport
accommodatie, Nordic Walking in het bos, G-sport (voor mensen met een beperking) en
sport voor bedrijven en ouderen. De vraag is echter of en hoe dit juridisch in de stichting te
passen is en hoe het zit met de aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld letsel en deelnemende
sporten. Via Sport & Zaken is de Pelikaan terechtgekomen bij Zillinger Molenaar &
Verdonk advocaten, kortweg ZMV. ZMV is een advocatenkantoor in Heerenveen met veel
affiniteit voor sport. Zo hebben zij een aparte sectie Sport en Recht. ZMV heeft juridisch
advies gegeven aan de Pelikaan, zodat de stichting de formele kant van de zaken goed
kan regelen.
Aanpak
ZMV is eerst bij de Pelikaan langs geweest voor een introductiegesprek en om het terrein
van het sportpark te zien. Daarna heeft de stichting de nodige stukken geleverd aan het
advocatenkantoor, zoals de statuten van de verenigingen en de stichting en het
beleidsplan voor de Proeftuin. “Juristen zijn dol op papier en is hen eigen om als eerste
om de benodigde stukken te vragen,” vertellen Rachid Tamourt en Bjernt van Popta
lachend. Zij zijn twee advocaten die het project vanuit ZMV Sectie Sport en Recht hebben
uitgevoerd. Hier is over en weer telefonisch en e-mail contact over geweest. Daarnaast
heeft de Pelikaan een bezoek gebracht aan het kantoor in Heerenveen. Aan de hand van
al deze informatie heeft ZMV een juridisch advies uitgebracht.
Resultaat
Belangrijk voor het doel van de stichting is om de door NOC*NSF verstrekte subsidie niet
in gevaar te brengen. De stichting mag dan ook niet het risico lopen “om te vallen” met als
gevolg dat de subsidie in gevaar komt en de verenigingen subsidiegelden mislopen.
ZMV advocaten heeft geadviseerd om alle sporten, ook eventuele nieuwe, onder te
brengen in aparte verenigingen die allemaal weer onder de stichting vallen. Dit heeft te
maken met het risico op faillissement. Mocht het gebeuren dat één van de verenigingen
failliet gaat, dan trekt hij in ieder geval niet de anderen mee. De taak van de stichting is
dan een coördinerende rol en het ontwikkelen van een lange termijn visie met betrekking
tot bijvoorbeeld het sportaanbod en de realisatie van stage- en leerwerkplekken.
Een ander concreet voorbeeld van de aanbevelingen is om bij de nieuwe beachsport
accommodatie een bord met huisregels op te stellen. Op die manier weet iedereen die de
accommodatie betreedt hoe hij/zij zich dient te gedragen. Ook is de Pelikaan geadviseerd
om, iedere keer dat de stichting iets organiseert, een professional in te huren. Deze
professional moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een EHBO-diploma, weten hoe hij
leiding kan geven aan groepen en op welke manier in welke situatie te handelen.
Samenwerking
“Het was een erg leuk project,” vertellen Rachid Tamourt en Bjernt van Popta. “We werden
met open armen ontvangen. Het is leuk om op deze manier de vertaalslag van het
juridische naar de sport te kunnen maken en andersom.”
Ook Diederik Meijntjes, de manager van het Proeftuin-project binnen de Pelikaan, was
zeer tevreden. Hij gaf aan dat de Pelikaan met ZMV een goede match was en dat alles
van beide kanten netjes volgens afspraak verliep. “Toen ik in Heerenveen op het kantoor
van ZMV op bezoek kwam, hadden ze zelfs een bezoek aan Sportstad Heerenveen
geregeld. Dat was heel leuk,” vertelt de heer Meijntjes. Dit is tekenend voor het goede
contact.
Hoe nu verder?
Het rapport van ZMV is binnen de besturen van de stichting en de verenigingen besproken
en staat na de vakantie op de agenda voor verdere bespreking. Of voor nieuwe sporten
daadwerkelijk nieuwe verenigingen opgericht zullen worden, is nog een punt van discussie
binnen de stichting. Feit blijft dat ZMV in de woorden van Diederik Meijntjes “een zeer
goed en nuttig rapport” hebben afgeleverd. “Het heeft echt een aantal ogen geopend en
ons aan het denken gezet.”

Trefwoorden: Advocaat, Advocaten, Flyers, Ijshockey, Juristen, Portretrecht, Spelersmakelaar, Sport, Sportrecht, Sportstad, Tennis, Thialf, Vereniging, Voetbal

Contact Zillinger Molenaar & Verdonk Heerenveen (Friesland)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share