Leertherapie

Door: Aart René Van Dijk Systeemtherapie  17-01-2012
Trefwoorden: Leertherapie

Leertherapie:  Leertherapie zoals ik die wil geven is gericht op bewustwording van datgene dat je als mens meeneemt in je professie als systeemtherapeut. Hoe ben je gesocialiseerd, welke positie had je in het gezin van herkomst en welke patronen kenmerken jou. Maar ook wat is jou karakter, jouw persoonlijkheid en wat zegt dat alles over jouw kwaliteiten en valkuilen.  Ik zie het als een proces dat gericht is op het versterken van de eigen, unieke beroepsidentiteit als systeemtherapeut met de daarbij behorende missie en visie. Leertherapie onderscheidt zich van supervisie doordat het accent meer ligt op levensloop en levensvragen van de systeemtherapeut in opleiding. Leertherapie sluit aan bij  de kennis en ervaring opgedaan in het theoretisch deel van de systeemtherapie opleiding, de supervisie en de dagelijkse praktijk. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er doorgaans al veel in gang is gezet op het gebied van bewustwording van de eigen achtergrond en ontwikkeling en wat dat impliceert voor het vak.

Trefwoorden: Leertherapie

Contact Aart René Van Dijk Systeemtherapie

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share