Forensisch laboratoriumonderzoek

Door: Forensicon BV  27-06-2011
Trefwoorden: Onderzoek, Technisch, Recherche

Met forensisch laboratoriumonderzoek worden veiliggestelde sporen en sporendragers onderzocht. De onderzoeksresultaten worden objectief geïnterpreteerd en eventueel vergeleken met de bevindingen van het tactisch rechercheonderzoek. Forensische analyse van veiliggestelde sporen leidt tot een wetenschappelijke waarheidsvinding.

Trefwoorden: Onderzoek, Recherche, Technisch

Andere producten en diensten van Forensicon BV

27-06-2011

Research&Development

Met Research & Development projecten werkt Forensicon BV aan de verbetering van bestaande technieken en de ontwikkeling van nieuwe technieken


27-06-2011

Consultancy

Forensicon adviseert over de mogelijkheden van forensische werkzaamheden in alle voorkomende situaties. Hieronder inbegrepen het geven van advies omtrent de


27-06-2011

Training

De trainingen van Forensicon BV zijn gericht op bewustwording van (het belang van) forensische sporen, de mogelijkheden van forensisch onderzoek,


27-06-2011

Recherche onderzoek

Technische en tactische recherchewerkzaamheden gericht op informatie en sporen en sporendragers. Met behulp van recherchewerkzaamheden kunnen situaties worden gereconstrueerd of opgehelderd.