Boekhouding, salarisssen, jaarrekeningen, belastingaangiften.

Door: Hoitinga Finance  12-12-2011

    

Hoitinga Finance is ondermeer sterk in:

 

· Financiële administraties, ,jaarrekening,

· Salarisadministratie, inclusief aangifte loonbelasting , maandelijks kostenoverzicht, aanlevering loonjournaalposten.

· Verzorgen van diverse belastingaangiften zoals:  Inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting

· Begeleiden en advisering zelfstandig opzetten en beheren boekhouding en/of

             Salarisadministraties.

· Aanvraag en budgetbeheer  persoons gebonden budget (PGB)

· Het verzorgen van aanvragen en muteren van  huur—en of zorgtoeslag formulieren.