Mediation, advies,(relatie) training en coaching

Mediation, advies,(relatie) training en coaching van meinemamediation

Door: meinemamediation  06-07-2011
Trefwoorden: Meinema Mediation ook voor kindermediation. Het kind centraal in het conflict met ouders., Reino Meinema boekt veel resultaat, 9 van de 10 rechtbankverwijzingen komt tot overeenstemming., Reino Meinema werkt met veel oog voor veiligheid en is gedreven en grondig.,

   De  NMI mediator
Mijn naam is Reino Meinema (v) en ik werk als gecertificeerd  mediator bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) vanuit  mijn eigen praktijk . Na ruim 20 jaar werkervaring met diverse conflictsituaties ben ik mij als mediator voornamelijk gaan richten op relatie en familieconflicten,(v)echtscheidingen (omgang ,ouderschapsplan,kindermediation)arbeidsconflicten en  burenruzies. Daarnaast bemiddel  ik  in  (mogelijke) strafzaken zoals  bijvoorbeeld  bij huiselijk geweld en bied ik dader slachtoffer gesprekken aan in het kader van herstelbemiddeling. Als  mediator werk  ik  volgens  het NMI reglement (zie www.nmi-mediation.nl)  en ben ik  gebonden aan de gedragscode voor mediators wat  o.a. betekent  dat ik onpartijdig ,onafhankelijk en neutraal ben  in het conflict. De NMI mediator werkt met een start en vaststellingsovereenkomst. In de startovereenkomst maken we (partijen en mediator) afspraken over o.a. de geheimhouding maar ook dat we ons met elkaar inspannen om  tot een oplossing voor het conflict/geschil te komen. De uiteindelijke resultaten worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst die alleen de partijen ondertekenen. Deze overeenkomst is bindend  volgens het Nederlands recht.
Contact en werkwijze
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden. U krijgt diezelfde dag bericht en bent verzekerd van een afspraak binnen 7 dagen. U (partijen) start samen met de mediation maar  soms wordt er afhankelijk van het conflict en uw wensen eerst een individueel gesprek gevoerd alvorens partijen met elkaar om tafel gaan.  Ook kinderen worden regelmatig bij de mediation betrokken als belanghebbende (bijvoorbeeld bij omgang   en  ouderschapsplannen) . Mijn aandacht gaat vooral uit naar het  zichtbaar maken van communicatiepatronen en het  onderzoeken en benoemen van onderliggende gevoelens , belangen  en persoonlijke thema’s die  een rol in het conflict spelen.  Het uitspreken hiervan betekent beweging en beweging  blijkt ook  vaak de eerste stap naar verandering van houding en standpunten te zijn . Daarmee kan een oplossing  in zicht komen. Mijn werkwijze is  direct en ook  directief te noemen. In  2010 hebben   9 van de  10 zaken  in mijn praktijk geleid tot overeenstemming. Gemiddeld bestaat een mediation uit 3 tot 5 bijeenkomsten. 
Kosten
Wanneer mediation een juridische procedure kan voorkomen  vraag ik standaard  voor u een toevoeging (financiële bijdrage) bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) aan. Een toevoeging wordt verstrekt bij onvoldoende financiële draagkracht ( zie www.rvr.org) . U kunt vrijgesteld worden van betaling of u betaalt voor het gehele  mediation traject  50 euro of maximaal 100  euro aan een eigen bijdrage. De RvR  peilt hiervoor uw inkomen van twee jaar geleden. Wanneer u wel draagkrachtig bent  en verwezen bent door de rechtbank  kunt u van een zogenoemde  instapregeling gebruik maken. U betaalt dan per partij  voor het eerste gesprek van maximaal  2 uur  75 euro(exclusief BTW, 90 euro inclusief BTW) . Voor het overige betalen partijen gezamenlijk het honorarium van de mediator (125 euro per uur, exclusief  19%BTW, tarief geldig tot  01-01-2012)

Trefwoorden: Meinema Mediation ook voor kindermediation. Het kind centraal in het conflict met ouders., Reino Meinema boekt veel resultaat, 9 van de 10 rechtbankverwijzingen komt tot overeenstemming., Reino Meinema werkt met veel oog voor veiligheid en is gedreven en grondig.,