Actuele ontwikkelingen rond algenteelt, nieuwe (integratie)technieken en het bio-energie netwerk

Actuele ontwikkelingen rond algenteelt, nieuwe (integratie)technieken en het bio-energie netwerk van Van Hall Larenstein Training & Consultancy

Door: Van Hall Larenstein Training & Consultancy  18-10-2007
Trefwoorden: Water, Duurzaam, Zon

Binnen het SIA/RAAK kenniscirculatieproject “Kansen voor bio-energie in Noord-Nederland” wordt door Van Hall Larenstein in nauwe samenwerking met bedrijven en overheden gewerkt aan concrete oplossing voor dit soort bio-energie vraagstukken. Op deze studiedag kunt u de huidige mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen rond algen en huidige praktijkervaringen tot u nemen.

Tijdens de studiedag Bio-energie krijgt u naast zeer interessante lezingen van deskundigen op het gebied van Bio-energie ook de kans om uw eigen vragen te stellen en praktijkervaringen en kennis te delen. Verder kunt u zich ook aanmelden om deel te nemen in het duurzame netwerk rond bio-energie.


Het doel van deze studiedag is om de huidige mogelijkheden en de nieuwe ontwikkelingen voor opwekking van bio-energie te laten zien. Daarnaast gaan we verder met het uitbreiden van een duurzaam netwerk op bio-energie gebied in Noord-Nederland. Zeer actuele ontwikkelingen rond algen als bron van biomassa en als bron van PPO/Biodiesel worden nader onder de loep genomen.

Doelgroep

De studiedag richt zich heel breed op een ieder die actief is of actief is of wil worden op het gebied van bio-energie in Noord-Nederland. Zowel voor ondernemers die met bio-energie willen starten, reeds bezig zijn of zich willen verbreden, ambtenaren die op gemeentelijk of provinciaal niveau hiermee te maken krijgen en studenten/particulieren die meer kennis willen vergaren over bio-energie is deze dag uiterst nuttig.

De studiedag wordt georganiseerd op 27 november 2007 bij Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Kosten voor deelname zijn 50 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolande Oechies (058) 284 61 60 of [email protected]

Trefwoorden: Algen, Biodiesel, Bio-energie, Biomassa, Duurzaam, Energiewinning, Noord-nederland, Ppo, Praktijkervaring, Reststroom, Water, Wind, Zon,