Studiemiddag: Actuele ontwikkelingen in de Natuurwetgeving

Studiemiddag: Actuele ontwikkelingen in de Natuurwetgeving van Van Hall Larenstein Training & Consultancy

Door: Van Hall Larenstein Training & Consultancy  18-10-2007
Trefwoorden: Milieu, Fauna, Natuurbeschermingswet

Doel
Het doel van deze studiemiddag is de actuele ontwikkelingen op het gebied van natuurwetgeving te bespreken. Naast dealgemene informatie over de ontwikkelingen bestaat ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de specifieke invulling van de wetgeving.
Onderwerpen die deze middag besproken zullen worden zijn de relatie tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming, gedragscodes in het kader van de Flora- en Faunawet, vergunningverlening in het kader van de natuurbeschermingswet.
Tevens zal het proces rond het opstellen van de Natura2000 beheerplannen besproken worden en welke rol de gemeentes hierin spelen.

Doelgroep
De studiemiddag richt zich op gemeenteambtenaren uit het werkveld ruimtelijke ordening, milieu en groeneruimte. De deelnemers hebben kennis en ervaring in de omgang met natuurwetgeving. De studiemiddag wordt 8 november georganiseerd op locatie Van Hall Larenstein te Leeuwarden aan de Agora 1. Kosten voor deelname zijn € 295,- exclusief btw. De middag start om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur.
Meer informatie? Bel Jolande Oechies (058) 2846160.

Opgave en de uitgebreide folder over deze studiemiddag zijn te vinden via http://www.vanhall-larenstein.nl\tenc <http://www.vanhall-larenstein.nl/tenc>

Trefwoorden: Beheerplannen, Fauna, Gemeenteambtenaren, Groene Ruimte, Milieu, Natura2000, Natuurbeschermingswet, Natuurwetgeving, Ontwikkelingsprojecten, Studiedag, Vogel- En Habitatrichtlijnen,