Ecoraster in uitwijkstroken verbetert verkeersveiligheid N31

Ecoraster in uitwijkstroken verbetert verkeersveiligheid N31 van Lankhorst Recycling Products bv

Door: Lankhorst Recycling Products bv  16-04-2008
Trefwoorden: Kunststof Producten, Bermverharding, Wegverharding

Ecoraster in uitwijkstroken verbetert verkeersveiligheid N31

Lankhorst Recycling Products levert Ecoraster voor de vierbaans autoweg tussen Zurich-Harlingen. Het product wordt gelegd in de uitwijkstroken van de weg, over een traject van 6,5 km in beide richtingen. De ombouw van de B-weg is vooral bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze kunststof bermverharding is een duurzame en veilige oplossing. Bouwcombinatie De Eendracht heeft gekozen voor Ecoraster omdat het voldoet aan alle eisen van de CROW.
Eind 2008 is het werk gereed en daarmee wordt de verkeersveiligheid van de N31 sterk verbeterd.

Het project omvat de aanleg van een dubbelbaans autoweg met twee rijstroken en per richting een uitwijkstrook. De uitwijkstroken worden voorzien van Ecoraster en dit wordt aangebracht met een funderingspakket. De ondergrond bestaat uit zand, granulaat en een straatlaag. Daarna wordt het Ecoraster gevuld met tuinaarde en graszaad waardoor een mooie groene uitwijkstrook ontstaat die de verkeersveiligheid ten goede komt. De automobilist wordt door middel van bebording geattendeerd op de aanwezigheid van bermverharding.

Het product is gekozen vanwege de hoge belastbaarheid en haar elastische eigenschappen. Het materiaal kan goed spanningen opvangen ten gevolge van temperatuurwisselingen, bijvoorbeeld vorst. Bovendien heeft het een lange levensduur, is onderhoudsvrij en milieuvriendelijk. Het unieke kliksysteem en lage gewicht zorgen ervoor dat het product gemakkelijk en snel te leggen is. Bij de N31 wordt in de komende maanden een oppervlakte van 18.000 m2 gelegd. Dat is bijna net zoveel als drie voetbalvelden.

Het stuk N31 geldt als een van de onveiligste wegen van Nederland. Tussen 1995 en 2000 vielen er 18 doden op de weg. Ten opzichte van andere autowegen vinden er relatief veel ernstige ongelukken, fataal of met letsel, plaats. Op basis van inspraakreacties en adviezen heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat ervoor gekozen om de autoweg te voorzien van een uitwijkstrook. Op deze manier wordt de bestuurder van een auto gunstige omstandigheden geboden om zijn voertuig in de berm weer onder controle te krijgen.


--Einde van bericht--
Bijlagen:
- Achtergrond informatie
- Fotomateriaal.
Achtergrond informatie:

Ecoraster
Ecoraster is een uit gerecycled polyethyleen gemaakt bodemverstevigingsproduct. Ecoraster is een open tegel die de grond bij elkaar houdt en met zwarte grond, grind of gras is te vullen. Ongevuld is de tegel geschikt voor een belasting van maximaal 350 ton/m2. Het gepatenteerde kliksysteem en lichte gewicht maken het plaatsen van de tegels eenvoudig.
Ecoraster is duurzaam, vorstbestendig en ook geschikt voor parkeerplaatsen, paden, evenementterreinen, paardenbakken en plantsoenen.

Lankhorst Recycling Products BV
Al meer dan 30 jaar produceert Lankhorst Recycling Products BV te Sneek kunststof producten op basis van kwaliteits-regranulaten: thermoplasten die verkregen worden door de recycling van afvalkunststoffen. Lankhorst heeft een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd van de productieprocessen, materiaalsamenstellingen en toepassingsgebieden.
Naast kunststof palen en planken, produceert zij ook complete steigers, picknicksets, beschoeiingen en bruggen. KLP® is de merknaam voor de kunststof producten die uit onze fabriek komen. Het staat voor Kunststof Lankhorst Product, maar staat ook voor kwaliteit en duurzaamheid. Kijk ook op onze website: www.lankhorst-recycling.nl


====================================================================

Noot aan de redactie:
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u zich wenden tot de heer S.Tjalsma.
Bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer. 0515- 487630 of via e-mail: stjalsma@lankhorst-recycling.nl

Trefwoorden: Bermverharding, Grondverharding, Kunststof Producten, Uitrijstroken, Wegverharding,

Contact Lankhorst Recycling Products bv

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share