Regiostiens.nl is online

Door: Aaron  27-03-2009
Trefwoorden: Leeuwarderadeel, Ovl

Het dagelijks bestuur ondergaan een regulier overleg met het gemeentelijk bestuur waar alle ontwikkelingen in de gemeente worden besproken, ook is er een regulier overleg met de ondernemersvereniging uit de buurgemeenten. De voorzitter van het bestuur is tevens in nauw overleg met de gemeente, de acquisiteurs voor nieuwe bedrijven/winkels in Leeuwarderadeel. Naast het bestuur bestaat er nog een activiteitencommissie algemeen en een activiteitencommissie retail die alle activiteiten voor de ondernemers organiseren. De Leeuwarder informatie commissie verzorgt informatie aan de leden via de krant van OVL, weekblad, Stienser Omroeper en de website Regio.nl.

Trefwoorden: Leeuwarderadeel, Ovl

Contact Aaron

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share