Poolse agenten lopen mee in Bollenstreek

Poolse agenten lopen mee in Bollenstreek van Flexperfect

Door: Flexperfect  26-05-2008
Trefwoorden: Poolse Werknemers, Productiemedewerker, Poolse Uitzendkrachten

Recent onderzoek wijst uit dat Nederland voorlopig afhankelijk is van Poolse werknemers. Grote aantallen Polen zijn hard nodig om de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt te dichten. Echter in eigen land zien Polen de arbeidsmarkt verbeteren als gevolg van stijgende lonen. In Polen gaat het geluid op dat men de arbeidskrachten in eigen land mist die werkzaam zijn in West-Europa. Minister-president Balkenende concludeerde gedurende zijn werkbezoek aan Polen dat de Nederlandse economie momenteel de extra ‘Poolse-handjes’ hard nodig heeft. Om niet afhankelijk te worden van Polen zullen meer Nederlanders die nog langs de zijlijn staan de arbeidsmarkt moeten betreden. Dit is nodig om het gat te dichten dat wordt geslagen wanneer Poolse werknemers terugkeren naar hun vaderland. Naast Poolse werknemers trekt Nederland veel andere krachten aan uit Oost-Duitsland en andere Oost-Europese landen. Sinds enige tijd lijken vooral veel Bulgaren naar West-Europa te trekken. Dit blijkt wanneer wordt gekeken naar de activiteiten van de uitzendbureaus die zich in Nederland bezighouden met het detacheren van Oost-Europeanen. De lengte van het dienstverband loopt de laatste tijd wel terug. De meeste Oost-Europeanen verblijven vier maanden in Nederland om vervolgens weer terug te keren. Slechts 4% blijft langer dan een jaar. Of dit voortkomt als gevolg van slecht onderdak is onbekend. Minister Piet Hein Donner heeft onlangs wel aangekondigd om de huisvesting te verbeteren om te voorkomen dat de Poolse werknemers na vier maanden wegblijven.

Trefwoorden: Buitenlandse Werknemers, Poolse Uitzendkrachten, Poolse Werknemers, Productiemedewerker, Productiepersoneel