Combi-audit draagt bij aan kosten- en tijdsbesparing in de Verpleeg- en Verzorging en Thuiszorg

Combi-audit draagt bij aan kosten- en tijdsbesparing in de Verpleeg- en Verzorging en Thuiszorg van Investors In People Nederland

Door: Investors In People Nederland  27-05-2008

Het managen en toetsen van kwaliteit krijgt een steeds belangrijkere rol in de alledaagse bedrijfsvoering van veel organisaties. Zo ook in de Verpleeghuis- en Verzorgingssector en de Thuiszorg. In de zorg wordt deze behoefte versterkt door de grotere vraag naar kwaliteit vanuit de cliënten(verenigingen), zorgverzekeraars en de overheid. Voor de sector is het niet alleen van belang voor de interne organisatie om kwalitatieve zorg te leveren, maar is het ook van belang om deze kwaliteit aan te kunnen tonen aan alle betrokken partijen. Veel zorgorganisaties maken dan ook gebruik van meerdere kwaliteitsmethoden of instrumenten die allemaal een ander terrein van het kwaliteitsbeleid bestrijken.

Kostbare tijd
Een keerzijde van deze ontwikkeling is de toename van de kosten- en tijdsbelasting die de verschillende toetsen of audits met zich meebrengen. Kostbare tijd die dus niet –direct- aan de cliënt besteed kan worden. Investors in People en het Zilveren/ Gouden Keurmerk van Stichting Perspekt, twee kwaliteitssystemen die afzonderlijk worden toegepast door zorgorganisaties, hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken om dit probleem aan te pakken. Na inventarisatie van de mogelijkheden in de markt hebben zij besloten de audits in de Verpleeg- en Verzorgingssector en de Thuiszorg te combineren. Op 24 april 2008 ondertekenden beide partijen de samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking zal de genoemde zorgorganisaties, die interesse hebben in beide methoden, een behoorlijke tijds- en kostenbesparing opleveren. Bovendien versterken de uitkomsten van de audits elkaar, omdat ze beiden een apart deel van het kwaliteitsbeleid bestrijken.

Het Zilveren en Gouden Keurmerk van Perspekt
Stichting Perspekt is de toetsingsorganisatie met de meeste ervaring in het toetsen van organisaties in de sector Verpleging, Verzorging en de Thuiszorg. Met de toets voor het Zilveren / Gouden Keurmerk wordt het totale kwaliteitssysteem van de organisatie getoetst. De manier waarop afspraken zijn vastgelegd en in de praktijk tot uitvoering worden gebracht, worden getoetst door een team van deskundige auditoren die hun sporen in de zorgsector en aanpalende sectoren hebben verdiend. Bij het Zilveren / Gouden Keurmerk in de zorg ligt het accent zowel op het cliëntenperspectief als op kwaliteitsontwikkeling. De resultaten worden weergegeven in een ontwikkelgerichte rapportage die bijdraagt aan kwaliteitsverbetering in de organisatie.

Investors in People
Investors in People (IiP) is een praktische verbeteraanpak waarmee organisaties werken aan een effectieve ontwikkeling van hun mensen. Ontwikkeling beperkt zich hierbij niet tot scholing en opleiding. Effectieve communicatie, effectief leidinggeven en managen en een cultuur van leren zijn belangrijke aandachtspunten in het proces. IiP leidt tot een succesvolle organisatie met betrokken en inzetbare mensen. Organisaties waarvan de medewerkers dit succes onderschrijven mogen zichzelf ‘Investor in People’ noemen.


Contact Investors In People Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share