Kadaster benoemt directeuren nieuwe topstructuur

Door: Kadaster  11-05-2006
Trefwoorden: Personalia

Het Kadaster heeft met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2006 de directeuren benoemd voor zijn nieuwe topstructuur. Vier van hen komen voort uit de bestaande organisatie:
- mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff is benoemd tot directeur Rechtszekerheid, hij was directeur van de regiodirectie Zuid;
- mr. ir. P.M. (Peter) Laarakker is benoemd tot directeur Strategie & Beleid, hij was directeur van de concernstafdirectie Vastgoedinformatie en Geodesie;
- mr. P. (Peter) Hoogwerf M.B.A. is benoemd tot directeur GEO, hij was directeur van de regiodirectie Zuidwest;
- ir. T. (Tom) Dijkstra is benoemd tot directeur Services, hij was directeur van de concernstafdirectie Informatiebeleid en Projecten.
De nieuwe functie van directeur Financiën, Planning & Control is nog vacant. Waarnemend directeur van de regiodirectie Gelderland, H. (Hendrik) Westerbeek MSc., is benoemd tot secretaris Raad van Bestuur.

De dagelijkse leiding van het Kadaster valt onder de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje, G.J.M. (Godfried) Barnasconi en ir. A.P.G. (Arco) Groothedde. Het reglement voor de nieuwe topstructuur is op 28 maart 2006 door de Raad van Bestuur vastgesteld. Om het in werking te laten treden, is instemming vereist van de Raad van Toezicht. Deze is op 10 april verleend.

Organisatie in ontwikkeling
De nieuwe topstructuur komt voort uit de organisatieontwikkeling die het Kadaster in 2005 heeft ingezet. Met een slankere managementstructuur is het Kadaster slagvaardiger en beter in staat om zijn ambities voor de komende jaren waar te maken: het wil dé vastgoedinformatiespecialist zijn van Nederland en het wil op zijn vakgebied de beste uitvoeringsorganisatie

Trefwoorden: Personalia

Contact Kadaster

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share