Bezinningstoerisme….Een nieuwe hype? Of een teken des tijds?

Bezinningstoerisme….Een nieuwe hype? Of een teken des tijds? van Magical Tours

Door: Magical Tours  10-02-2009
Trefwoorden: Reizen, Vakanties, Spirituele Reizen

Bezinning tijdens vakantie blijkt een groeiende vorm van toerisme. Maar wat is bezinningstoerisme en bij wie slaan dit soort reizen aan?Toen wij 10 jaar geleden met reisorganisatie Magical Tours van start gingen, werd de term bezinningstoerisme nog niet gebruik, weet Jacqueline Streefkerk, mededirecteur van Magical Tours. Ook nu is er nog geen eenduidige definitie over de betekenis van deze vorm van toerisme. Dat is opvallend omdat wij de laatste jaren een groeiende vraag signaleren naar onze “bezinningsvakanties”. In 2008 hadden we 50% meer deelnemers t.o.v. het jaar ervoor. Hoe we het bezinnen vorm geven? We bezoeken plaatsen die een speciale betekenis hebben. Kracht- en inwijdingsplaatsen, prehistorische monumenten, pelgrimsroutes en resten van verloren beschavingen. Plekken die in de oudheid en nu nog een verbinding vormden tussen de aarde en de kosmos. We nemen de tijd om de sfeer van deze plaatsen op ons in te laten werken. Massatoerisme wordt zoveel mogelijk vermeden. Ook organiseren we workshops op het vlak van levenskunst. Hierbij staan praktisch handvatten voor meer energie, vitaliteit, ontspanning, zingeving en geluk centraal. Respect voor aarde, mens en dier heeft een belangrijke plaats in onze opzet. Vandaar de keuze voor culinaire vegetarische maaltijden met zoveel mogelijk verse ecologische ingrediënten. Het zijn dus vakanties waarbij bezinning op verschillende manieren een plaats krijgt.
Wat wil bezinningstoerisme eigenlijk zeggen? De definitie van bezinning is: Tot inkeer komen na een periode van onrust. Dat was precies mijn drijfveer toen ik met Magical Tours begon, aldus Jacqueline Streefkerk. Voor die tijd was ik al 5 jaar actief in het toerisme. Maar op vakantie gaan met een touringcar vol mensen en als een race tegen de klok een vol programma afwerken, kan net zo stressvol zijn als het gewone leven. Dat wilde ik anders. Tien jaar geleden bereikten we vooral een relatief kleine groep die het besef hadden van….er is meer onder de zon. Maar nu is die groep duidelijk groeiende. Waarom groeit die vraag? Volgens mij is er verlangen naar inkeer. De samenleving is stressvol, het is enorm lastig om in contact te blijven met je eigen behoeften. Als je te lang jezelf voorbij loopt, gaat het lichaam signalen geven. Elk jaar zorgen psychische klachten zoals stress, overspanning, burn-out en depressie voor circa dertig procent van de totale instroom in de WAO. Dit betreft een aantal van bijna dertigduizend mensen per jaar. Veel mensen zoeken in hun vrije tijd en dus in hun vakantie naar mogelijkheden om zichzelf te ont-moeten.
Een ander aspect heeft volgens mij te maken met zingeving. Door de ontkerkelijking ontbreekt een duidelijke structuur om innerlijke waarden tot uitdrukking te brengen. In 2020 zal 72 % van de Nederlandse bevolking niet meer lid zijn van een kerk of andere religieuze gemeenschap. Bij deze tijd past een meer persoonlijke beleving van spiritualiteit. Zonder dogma’s en zonder zweverigheid. Mensen komen uit de verf als ze de ruimte krijgen op eigen wijze ervaringen op te doen. Die ruimte biedt het bezinningstoerisme.
Door zichtbare processen zoals de klimaatveranderingen, financiële crisis en sociale omstandigheden die daaruit voortvloeien lijkt de “push” voor meer bewustzijn groter. Je kunt je niet aan de veranderingen onttrekken. Het raakt alles en iedereen. Het evenwicht met de aarde is al lange tijd verstoord. Volgens mij beseft een groeiend aantal mensen dat het van belang is om dit evenwicht te herstellen.
Bezinning is een verlangen en misschien een noodzaak die past bij deze tijd. Bezinning op onze gezondheid, toekomst, behoeften, prioriteiten etc. Dat is geen filosofie maar dat vraagt om bewuste keuzes. Bij sommige mensen proef ik soms de angst dat vooral zweverige mensen aangetrokken worden tot dit soort vakanties. Maar dat is passé. Bezinning wordt gemeengoed. En ja, misschien staat bezinningstoerisme nu nog enigszins in de kinderschoenen. Maar volgens Jacqueline Streefkerk zal zij dit stadium snel ontgroeien. Voor meer informatie: www.magicaltours-vakantie.nl of bel voor de gratis brochure: 055-5427443.

Magical Tours is in 2000 opgericht als eenmanszaak door Jacqueline Streefkerk. In 2002 werd het VOF. De vestigingsplaats is Apeldoorn. Ingeschreven in de kamer van koophandel onder no.: 08085276.
Noot voor redacties:
- We hebben veel foto’s beschikbaar van goede kwaliteit
- Voor meer informatie tel: 0033468695574 of via info@magicaltours-vakantie.nl

Trefwoorden: Magische Reis, Reizen, Reizen Frankrijk, Spirituele Groepsreizen, Spirituele Reis, spirituele reis Frankrijk, Spirituele Reizen, Spirituele Vakantie, Spirituele Vakanties, Vakanties, Vegetarische Reizen, Vegetarische Vakanties, Verzorgde Vakanties,