GVP opleiding

Door: Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)  13-07-2011
Trefwoorden: Opleiding, Roc, gvp

 

OPLEIDING TOT GVP

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Inleiding

Deopleiding GVP leidt jou op tot de functie van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, het verzorgingshuis, het centrum voor dagbehandeling, kleinschalige wonen en in de gehandicaptensector.

De opleiding voldoet aan het landelijk competentieprofiel GVP zoals dat is vastgesteld en erkend door de branche organisatie. Onze  opleiding onderscheidt zich doordat deelnemers leren geïntegreerde belevingsgerichte zorg toe te passen vanuit samenhang en conceptueel denken. Het zingevingsmodel van waaruit onze opleiding is opgezet leent zich daar uitstekend voor.

De functie Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Je hebt een bijzondere rol op jouw afdeling of woongroep. Door middel van deze opleiding ontwikkel je specifieke deskundigheid waarmee je de cliënten die aan jouw zorg zijn toevertrouwd kunt benaderen op een manier die past bij de beleving van de cliënt en je ze de zorg kunt bieden die aansluit bij hun behoeften. Je ontwikkelt ook specifieke deskundigheid in hoe om te gaan met familie, collega’s en andere disciplines waarbij je hen kunt adviseren, begeleiden en ondersteunen in het zoeken naar en aansluiten bij de behoeften en de beleving van de psychogeriatrische cliënt.

De opleiding

Kerntaken

Je wordt opgeleid om straks in de zorgpraktijk te kunnen voldoen aan de drie kerntaken die je als GVP hebt:

Kerntaak 1:  de GVP is verantwoordelijk voor het behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt

Kerntaak 2: de GVP begeleidt, adviseert en professionaliseert collega’s en vrijwilligers

Kerntaak 3: de GVP ondersteunt, adviseert en begeleidt mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten

Aan de hand van deze kerntaken zijn 11 beroepscompetenties geformuleerd. Deze leer je gaandeweg de opleiding beheersen en toepassen. Alle competenties worden in de praktijk getoetst. Wanneer je alle onderdelen van de opleiding voldoende afsluit ontvang je het landelijk erkend diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

Welke doelstellingen heeft deze opleiding?

Een Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is in staat om:

-        cliënten inlevend en deskundig te verzorgen, te begeleiden en tebenaderen.

-        voorlichting te geven aan collega’s en vrijwilligers over omgangskundige benaderingswijzen en hen deskundig te begeleiden bij de belevingsgerichte zorg voor de psychogeriatrische cliënt.

-        familieleden en mantelzorgers te ondersteunen en indien gewenst bij de zorg te betrekken.

-        vanuit eigen zorgkundige deskundigheid samen te werken met leidinggevenden en diverse disciplines, de goede vragen te stellen, te informeren en te adviseren.

-        op grond van de dagelijkse en directe betrokkenheid bij de cliënt en diens familieleden een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn.

Competentiegericht leerproces

De opleiding helpt je de competenties te ontwikkelen die van jou gevraagd worden als GVP.  Dit betekent dat:

- de praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling centraal staan

- de lesstof aansluit op jouw praktijk en je het geleerde direct kunt toepassen in je eigen werksituatie

- je tijdens de opleiding wordt gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een actieve leerhouding.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 lesblokken waarin alle 11 beroepscompetenties van het functieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie aan bod komen. Ieder lesblok heeft zijn eigen karakter zodat je de tijd hebt om te ontdekken wat er van je verwacht wordt. Zo kun je jezelf gaandeweg steeds verder ontwikkelen en ga je  steeds meer de diepte in m.b.t. de leerinhoud en jouw eigen leerproces.

Lesblok 1: Ontdekken & Bewust worden

Dit blok is gericht op het ontdekken van jezelf als GVP. Wat maakt dat je de stap naar GVP hebt gezet? Waar liggen je verwachtingen en je leerpunten en wat is jouw eigen belevingswereld als verzorgende van de psychogeriatrische cliënt? Je gaat ontdekken wie jij bent als toekomstig GVP binnen de context van de setting waarin je werkt. We verkennen in dit lesblok de organisatie waarin je werkt en analyseren welke methoden, communicatieve instrumenten, kwaliteitsprotocollen en procedures er gehanteerd worden.

Leslok 2: Kennen en kunde

In lesblok 2 zet je een stap verder in het opleidingsproces tot zelfbewuste professional. Je leert begrippen te hanteren over de cliënt als persoon en over de organisatie. Je krijgt inzicht in de manieren waarop je contact kunt maken met de bewoner, de aandoeningen van de cliënt en welke invloed dat heeft op de te verlenen zorg en welke deskundigheid jij daarbij nodig hebt. Inmiddels heb je vanuit het eerste blok meer inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen gekregen en je leert nu om die te ontwikkelen dan wel te vermijden. Je leert hoe je collega’s kunt begeleiden en ondersteunen in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt. Hierbij gebruik je de kennis van ziektebeelden die je opdoet vanuit de theorie en zoek je naar de manier waarop je die in praktijksituaties terugziet.

Lesblok 3: Toepassen van kennis en kunde

In dit blok staat vooral het toepassen van je kennis centraal. Dat betekent dat je een volgende stap zet in je ontwikkeling en dat je zelf een bewonersbespreking gaat leiden en meer zelfbewust gaat participeren in een MDO. In gesprekken met de psychogeriatrische bewoner ben je in staat om optimaal gebruik te maken van de verschillende manieren om met de bewoner in contact te komen en te communiceren. Tevens ben je in staat om de verworven kennis van psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan voor het geestelijke, fysieke en sociale welbevinden, te vertalen naar leef-, woon-, en zorgvoorzieningen en interventies. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met je collega’s.

Lesblok 4: Overstijgen en overdraagbaar maken.

Het laatste blok van de opleiding is gericht op integratie van alle elementen van de opleiding. Van jou als GVP wordt verwacht dat je overstijgend kunt kijken naar de te verlenen zorg aan psychogeriatrische cliënten. Overstijgend kijken betekent dat je als GVP kunt signaleren en adviseren, dat je kunt ondersteunen, een voorbeeld kunt zijn en interventies kunt plegen ten behoeve van goede zorg aan de psychogeriatrische cliënt.

Wie kan er deelnemen aan deze opleiding?

De GVP opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn dat de deelnemer een verzorgende opleiding op niveau 3 heeft of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D. Medewerkers uit de welzijnsbranche kunnen deze opleiding wel volgen, maar zij ontvangen in plaats van het erkende diploma een certificaat.

Wil je deze opleiding (als aankomend GVP) doen dan is het belangrijk dat je:

- werkzaam bent met psychogeriatrische cliënten en minimaal 1 jaar ervaring hebt met deze doelgroep

- de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren.

- (samen met het team waarin je werkt ) bekend bent met de principes van belevingsgerichte woonleefzorg

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 3 weken een lesdag. Een jaar opleiding lijkt misschien lang maar het is belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is bovendien rekening gehouden met vakantieperiodes.

Het totaal aantal studie belastingsuren (inclusief praktijkuren) bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

- 14 lesdagen ieder van 7 uur

- ± 3 tot 4 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven)

- ± 3 tot 4 uur per week werken aan opdrachten, afronding van competenties en je eindpresentatie

- (minimaal) 24 beroepspraktijkuren per week in de zorgorganisatie

Terugkomdag

Een half jaar nadat je je diploma hebt behaald nodigen we je uit op IMOZ voor een terugkomdag. De bedoeling van deze dag is om jou en je opleidingscollega’s de gelegenheid te geven om ervaringen uit te wisselen, onderwerpen te bespreken of praktijksituaties te oefenen.

Lesmateriaal

Je ontvangt twee weken voor aanvang van de cursus een uitnodigingsbrief en een voorbereidingsopdracht.. Bij het begin van de cursus krijg je het lesmateriaal uitgereikt. Dit bestaat uit een werkmap en de volgende boeken: Betrokkenheid als basis voor het zorgplan, Vrijbuiter in het verpleeghuis, Sociale geschiedenis van de 20e eeuw, Dementie en psychiatrie in woord en beeld.

De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma.

Duur van de opleiding:           14 dagen, gespreid over 12 maanden (plus 1 terugkomdag na een half jaar)

Aantal deelnemers:                 min. 10 / max. 14 per groep.

Kosten open inschrijving:        Op aanvraag 

Kosten training in company:    Prijsafspraak op maat

Informatie/aanmelding:          IMOZ, Anklaarseweg 91, 7316 MC Apeldoorn, 055–576 1615

Trefwoorden: cursus bgz, gvp, Opleiding, Roc,

Contact Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)

13-07-2011

Opleidingsoverzicht IMOZ

Een overzicht van onze cursussen belevingsgerichte woonleefzorg en kleinschalige zorg. Voor meer informatie of vrijblijvende afspraak of 055-5761615 (mw. B. Meijer)


13-01-2010

IMOZ-PROEVERIJ

Reserveer nu in uw agenda en meld u aan via de IMOZ website: 3 februari 2012                   IMOZ PROEVERIJ    


IMOZ Opleiding en Training van Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg) thumbnail
13-11-2008

IMOZ Opleiding en Training

"... Ik wil graag meer rekening met de bewoner zelf houden en écht belevingsgericht werken." Herken je deze gedachten? Dan is een opleiding bij het IMOZ wat voor jou! Kijk voor opleidingen, info & data op "...Door de belevingsgerichte bewonerbespreking zitten we nu als team op één lijn."