Opleidingsoverzicht IMOZ

Door: Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)  13-07-2011
Trefwoorden: Zorg, Persoonlijke Ontwikkeling, Opleiding

Een overzicht van onze cursussen belevingsgerichte woonleefzorg en kleinschalige zorg

Introductiecursus belevingsgerichte woonleefzorg          4 daagse cursus (ook incompany) 
Een introductie van belevingsgerichte woonleefzorg is gericht op het individuele procesvan de verzorgenden in het contact maken met cliënten en de onderlinge communicatiehierover. Je wordt je als verzorgende medewerker bewust van jouw manier van contact maken, wat je daarin goed doet en hoe je je deskundigheid kunt vergroten om zorg te kunnen verlenen vanuit de beleving van de cliënt. Deze cursus kan naar behoefte gecombineerd worden met meer kennis- en toepassingselementen gericht op psychogeriatrie of somatiek.

Introductiecursus kleinschalige zorg        4 daagse cursus (ook incompany)
Voor veel medewerkers is zorg verlenen in een kleinschalige setting een nieuw gegeven. Hoe kom je in je eentje de dag door met zes, zeven bewoners, wat is de beste wijze van communicatie en hoe begeleid je het groepsproces van de bewoners? Wat doe je bijvoorbeeld als er een of twee bewoners moeilijk gedrag vertonen en waar leg je prioriteiten? Je leert in deze cursus om te gaan met de nieuwe factoren in je werk; zoals het feit dat jouw werk meer zichtbaar is voor zowel je collega’s, de bewoners als de familie. We gaan in op de nieuwe “vrijheid” in je werk, het zelf nemen van beslissingen, je eigen mogelijkheden kennen en waar grenzen.

Expertopleiding belevingsgericht werken (Specialist BGZ) 10 daagse cursus (incl. terugkomdag) 
De expert maakt onderdeel uit van een team en is als deskundige belevingsgerichte zorg in staat vanuit de werkvloer input te geven aan de collega’s wanneer het gaat om het motiveren, verdiepen, het inhoudelijk borgen en verder ontwikkelen van woonleefzorg. In deze opleiding gaan we nog een stapje verder dan in de voortgezette cursus. Je ontwikkelt een uitgebreide kennis op gebied van woonleefzorg en kan vanuit zorginhoud een beïnvloedende rol hebben. Dit uit zich in het kunnen coachen van collega’s, ontwikkelingen of stagnering m.b.t. belevingsgerichte zorg kunnen signaleren en leidinggevenden kunnen adviseren. Daarnaast leer je hoe een belevingsgroep voor cliënten werkt: het opzetten, de uitvoering en dit overbrengen op je directe collega’s. Er wordt uitgebreid ingegaan op de methodiek van zorgprocessen. IMOZ reikt je daarbij handvatten aan die een koppeling zijn naar je eigen zorgpraktijk. Praktijk en theorie wordt gecombineerd met invoering en jouw rol in een team als expert.


 

Opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)     12 daagse cursus (incl. terugkomdag) 
Deze branche-erkende opleiding legt de relatie tussen zorgcoördinatie, kleinschalige zorg en belevingsgerichte woonleefzorg. Het kunnen coördineren van de zorg voor de cliënt met alle aspecten die daarbij horen staat centraal in deze opleiding. De EVV is hierdoor in staat met cliënten, hun familieleden en andere zorgverleners waaronder disciplines een ‘professionele zorgrelatie’ op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij houdt rekening met leefstijl, stemt haar/zijn manier van omgaan af op de persoonlijkheid van de cliënt en behartigt, indien nodig, diens belangen. Bij de incompany variant behoort het meelopen van de docent tot de mogelijkheid. Hiermee wordt de opleiding verrijkt met de wisselwerking tussen praktijk en theorie.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)     16 daagse cursus (incl. terugkomdag) 
De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is een totaal nieuwe opleiding die op verzoek van het werkveld “V.V.T.” ontwikkeld is. Er is bij de toenemende psychogeriatrische zorgvraag en complexiteit van psychogeriatrische zorg behoefte  aan meer specifieke deskundigheid op de werkvloer. Deze opleiding is branche-erkend en voldoet aan het landelijke competentieprofiel GVP zoals dat vastgesteld  is door de branche organisatie. De IMOZ GVP opleiding gaat uit van het verder ontwikkelen van de talenten, deskundigheid en kwaliteit van de verzorgende medewerker. Zij is de persoon die 24 uur per dag in contact is met de cliënt. Zij ontwikkelt zich als inhoudelijk deskundige voor bewoners/cliënten met psychogeriatrische - en aanverwante aandoeningen. Zij adviseert en coacht collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers binnen het gebied van de psychogeriatrische zorg en is in staat vanuit zorgpraktijk te kunnen signaleren naar leidinggevenden.

Opleiding tot trainer/coach          14 daagse cursus (incl. terugkomdag) 
Een opleiding waarbij je, je als medewerker van een organisatie, didactisch gaat bekwamen op gebied van belevingsgerichte woonleefzorg. Je bent hierdoor in staat om woonleefzorg duidelijk over te brengen middels cursorisch onderwijs. In deze opleiding wordt ruime aandacht besteed aan het trainen en coachen van didactische vaardigheden ten behoeve van scholing belevingsgericht werken in de eigen organisatie.Voorts is er in de opleiding aandacht voor het onderdeel implementatie zodat je meer zicht krijgt op het functioneren van een organisatie en in staat bent om vanuit jouw rol als trainer/coach met het management mee te denken, een projectgroep belevingsgerichte zorg kan ondersteunen en leidinggevenden kan adviseren bij de invoering en continuering van belevingsgerichte woonleefzorg en kleinschalige zorg.

·        Alle cursussen en opleidingen kunnen zowel incompany in de eigen organisatie als bij open inschrijving op IMOZ uitgevoerd worden

·        De prijzen van onze cursussen bij open inschrijving zijn inclusief cursusmateriaal (boeken en/of cursusmap)  

·        Bij open inschrijving van meerdere personen uit een organisatie is korting in overleg mogelijk

·        Bij incompany training is de prijsstelling op maat van de afspraken die met de betreffende organisatie gemaakt worden.

Trefwoorden: Coach, cursus bgz, evv, gvp, imoz, Kleinschalig, Leidinggevende, Opleiding, Persoonlijke Ontwikkeling, Roc, Scholing, Trainer, Verzorgende, vig, Zorg, Zorginstelling,

Contact Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg)

13-07-2011

GVP opleiding

De opleiding GVP leidt jou op tot de functie van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, het verzorgingshuis, het centrum.....


13-01-2010

IMOZ-PROEVERIJ

Reserveer nu in uw agenda en meld u aan via de IMOZ website: 3 februari 2012                   IMOZ PROEVERIJ    


IMOZ Opleiding en Training van Stichting Imoz (instituut Voor Zingevende Zorg) thumbnail
13-11-2008

IMOZ Opleiding en Training

"... Ik wil graag meer rekening met de bewoner zelf houden en écht belevingsgericht werken." Herken je deze gedachten? Dan is een opleiding bij het IMOZ wat voor jou! Kijk voor opleidingen, info & data op "...Door de belevingsgerichte bewonerbespreking zitten we nu als team op één lijn."