ARCADIS SANEERT LOCATIE VICKSBURG VOOR $ 8 MILJOEN

Door: Arcadis  31-08-2006
Trefwoorden: Saneren

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft vandaag bekend gemaakt dat een opdracht is binnengehaald ter waarde van $8 miljoen voor het saneren van de locatie van een voormalige chemische fabriek in Vicksburg, in de Amerikaanse staat Mississippi. ARCADIS zal de sanering uitvoeren in samenwerking met Silvertip Project Partners LLC, dat de herontwikkeling van de locatie voor haar rekening neemt. Het contract zal worden uitgevoerd onder het ARCADIS RECLAIMSM programma, dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld om de herontwikkeling van vervuilde locaties mogelijk te maken.

Het departement voor milieukwaliteit van de staat Mississippi (MDEQ) beheert de locatie sinds het faillissement van de Vicksburg Chemical Company. Deze verantwoordelijkheid trekt een wissel op de tegoeden van MDEQ, die bovendien de zorg had dat sanering nog tientallen jaren op zich kon wachten.

ARCADIS heeft samen met Silvertip de oplossing bedacht voor dit probleem van MDEQ: het “Mississippi Bluffs Project.” In dit combinatieproject van een gegarandeerde sanering en herontwikkeling is een directe start van de sanering mogelijk. Om het economisch haalbaar te maken krijgen ondernemingen die zich op de locatie vestigen 10 jaar vrijstelling van staatbelasting. Silvertip wordt hoofdontwikkelaar van het 220 hectare grote project, gelegen aan de oever van de Mississippi. Het project zal hoogwaardig commercieel vastgoed en woongebouwen omvatten, evenals een 18 hole golfbaan. ARCADIS zal circa 25 hectare land en grondwater saneren. Paul Bunge, eigenaar van Silvertip Partners over het project: “Ik geloof dat dit de eerste keer is en ik hoop dat ook andere staten dit model zullen overnemen om hun vervuilde locaties schoner en productiever te maken.”
Steve Blake, CEO van de Amerikaanse ARCADIS activiteiten: “Als ARCADIS zijn we verheugd dat we op onze ervaring, als een van de grootste bodemsaneerders in de V.S. kunnen inzetten in dit project. Het biedt ons een goede gelegenheid om aan te tonen dat we staten kunnen assisteren bij het hergebruik van vervuilde locaties.”

Trefwoorden: Saneren

Contact Arcadis

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share