Advocaat bouwrecht

Advocaat bouwrecht van Bosman Advocatenkantoor

Door: Bosman Advocatenkantoor  02-03-2014
Trefwoorden: bouwbestek en bestekwijzigingen, garantievoorwaarden in de bouw, geschil in werk brengen bouwstoffen,

Advocatenkantoor Bosman te Arnhem is gespecialiseerd in het bouwrecht. De bouwrecht-praktijk heeft als belangrijke pijlers de civiele en de bestuursrechtelijke regelgeving. De bouwregelgeving vindt u overigens niet alleen terug in de wet. Gedegen kennis van gestandaardiseerde contracten en voorwaarden is onontbeerlijk. Verder kent de bouw eigen procesregels, omdat veel geschillen door middel van arbitrage worden opgelost. Bij het adviseren en procederen door de advocaten en juristen van het kantoorstaat een pragmatisch en gedegen resultaat steeds voorop. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur. Ons werkterrein is breed: slopen en bouwen omgevingsvergunningen vrijstelling van door gemeente voorgeschreven bestemming van grond bestemmingsplanprocedure bouw- en woontechnische regelgeving voorkeursrecht van grond en aanbiedingsplicht onteigening en schadeloosstelling ruimtelijke ordening en milieuwetgeving grondverwerving, gronduitgifte en grondexploitatie aanneming van werk eigendomsvoorbehoud en retentierecht aannemer architectenovereenkomst.

Trefwoorden: bouwbestek en bestekwijzigingen, garantievoorwaarden in de bouw, geschil in werk brengen bouwstoffen, Geschil met aannemer, Geschil met architect, geschil met directievoerder c.q. geschil over directie over een bouwproject / bouwwerk, geschil over aanneming van werk, geschil over eigendom van bouwstoffen, geschil over en afkeuring van bouwstoffen bouwwerk, geschil over fouten / toerekenbare tekortkoming / wanprestatie werk onderaannemer, geschil over kosten van emballage en terugzending bouwstoffen, Geschil over onvoldoende werk, geschil over oplevering van een bouwwerk, geschil over oplevering van werk, geschil over opneming van een bouwwerk, geschil over prijs meerwerk van aannemer, geschil over stagnatie in het werk c.q. de overeengekomen bouwtijd, geschil over termijnbetalingen aan aannemer, geschil over verborgen gebrek c.q. verborgen gebreken in een woning, in gebreke blijven van de aannemer, korting wegens te late oplevering van een bouwwerk, kostenverhogende omstandigheden in de bouw, ontbinding overeenkomst van aanneming van werk vanwege niet behoorlijke of niet tijdige uitvoering v, opschorting van betaling op grond van onvoldoende / ondeugdelijk werk, probleem over betaling meerwerk aan aannemer, schade door fout / toerekenbare tekortkoming / wanprestatie architect, schade door fout / toerekenbare tekortkoming / wanprestatie van aannemer, schade in de bouw en aan het bouwwerk, schorsing van de bouwwerkzaamheden en schorsing van het werk, Standaard Referentiebestek voor Onderhoud en Woningverbetering (SROW), Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw 1986 (STABU 1986), Standaardbestek voor de Woningbouw (SRW), uitleg van contractbepalingen in de bouw, waarschuwingsplicht aannemer voor fouten in constructie,

Andere producten en diensten van Bosman Advocatenkantoor

Procesrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Procesrecht advocaat

Wanneer u hulp in een procedure nodig hebt kunt u een beroep doen op een ervaren procesrecht advocaat.


Strafrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in een strafzaak van een gespecialiseerde strafrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Onroerend goed advocaat

Gespecialiseerde raad en daad van een vastgoedrecht advocaat


Bouwrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Bouwrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren ambtenarenrecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat.


Echtscheiding advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Echtscheiding advocaat

Betrokken en doortastende bijstand bij echtscheiding en overige familiekwesties. Bel Avocatenkantoor Bosman te Arnhem (026-3882351).


Arbeidsrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Bel voor goede raad en daad een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Tel; 026 - 3882351.


Huurrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Huurrecht advocaat

Bel voor raad en daad met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. 026 - 3882351.