Ambtenarenrecht advocaat

Ambtenarenrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor

Door: Bosman Advocatenkantoor  23-02-2014
Trefwoorden: Bezoldiging, Aanstelling, plichtsverzuim

Advocatenkantoor Bosman wordt regelmatig geconfronteerd met geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht. Bent u ambtenaar en hebt u een probleem met uw werkgever? Dan kunt u altijd en zonder verplichtingen contact opnemen met een ambtenarenrechtadvocaat van ons kantoor. Onze advocaten zetten zich in om uw belangen optimaal te behartigen en hebben ruime ervaring en kennis op het gebied van het ambtenarenrecht. Bel vrijblijvend: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

Trefwoorden: Aanstelling, Advocaat ambtenarenrecht, Afdeling mobiliteit, Algemeen Ambtenarenreglement, Ambtenarenwet en Algemeen Rijksambtenarenreglement, ARAR en CAR / UWO, Beoordelingsgesprek en beoordelingsverslag, Besluit Algemene Rechtspositie Politie, BARP, Bestuursrechter en Centrale Raad van Beroep, Bezoldiging, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, Centrum Werk en Inkomen, Functioneringsgesprek en functioneringsverslag, Goed ambtenaarschap, Herplaatsing en herplaatsingkandidaat, Klokkenluider en klokkenluidersregeling, Onbekwaamheid of ongeschiktheid, ongeschiktheidsontslag, Ontbindingsvergoeding en wachtgeldregeling, Ontslag en ontheffing uit functie, ontslag op andere gronden, ontslag op eigen verzoek, Ontslaggrond en ontslagbesluit, Ontzegging toegang gebouw, Outplacement, outplacementbegeleiding en outplacementfaciliteiten, Overtolligheid, Passende functie en passende arbeid, plichtsverzuim, Reorganisatie en reorganisatieontslag, Strafmaatregel en strafontslag, Strafoplegging en disciplinaire maatregel, Tijdelijke aanstelling en tijdelijke dienst ambtenaar, Veiligsheidsonderzoek, Verstoorde arbeidsrelatie en incompatibilité des humeurs,

Andere producten en diensten van Bosman Advocatenkantoor

Procesrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Procesrecht advocaat

Wanneer u hulp in een procedure nodig hebt kunt u een beroep doen op een ervaren procesrecht advocaat.


Strafrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in een strafzaak van een gespecialiseerde strafrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Onroerend goed advocaat

Gespecialiseerde raad en daad van een vastgoedrecht advocaat


Advocaat bouwrecht van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Advocaat bouwrecht

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Bouwrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Bouwrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Bestuursrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat.


Echtscheiding advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Echtscheiding advocaat

Betrokken en doortastende bijstand bij echtscheiding en overige familiekwesties. Bel Avocatenkantoor Bosman te Arnhem (026-3882351).


Arbeidsrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Bel voor goede raad en daad een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Tel; 026 - 3882351.


Huurrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Huurrecht advocaat

Bel voor raad en daad met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. 026 - 3882351.