Bouwrecht advocaat

Bouwrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor

Door: Bosman Advocatenkantoor  02-03-2014
Trefwoorden: aanhouding omgevingsvergunning bouwen / bouwvergunning in verband met voorbereidingsbesluit of ontwe, besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Geschil met aannemer,

Advocatenkantoor Bosman te Arnhem is gespecialiseerd in het bouwrecht. De bouwrecht-praktijk heeft als belangrijke pijlers de civiele en de bestuursrechtelijke regelgeving. De bouwregelgeving vindt u overigens niet alleen terug in de wet. Gedegen kennis van gestandaardiseerde contracten en voorwaarden is onontbeerlijk. Verder kent de bouw eigen procesregels, omdat veel geschillen door middel van arbitrage worden opgelost. Bij het adviseren en procederen door de advocaten en juristen van het kantoorstaat een pragmatisch en gedegen resultaat steeds voorop. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur. Ons werkterrein is breed: slopen en bouwen omgevingsvergunningen vrijstelling van door gemeente voorgeschreven bestemming van grond bestemmingsplanprocedure bouw- en woontechnische regelgeving voorkeursrecht van grond en aanbiedingsplicht onteigening en schadeloosstelling ruimtelijke ordening en milieuwetgeving grondverwerving, gronduitgifte en grondexploitatie aanneming van werk eigendomsvoorbehoud en retentierecht aannemer architectenovereenkomst.

Trefwoorden: aanhouding omgevingsvergunning bouwen / bouwvergunning in verband met voorbereidingsbesluit of ontwe, besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Geschil met aannemer, Geschil met architect, geschil over afkeuring van een bouwwerk, geschil over afwijzing omgevingsvergunning bouwen / bouwvergunning, geschil over bestek, uitleg van bouwbestek en bestekwijzigingen, geschil over directie van een bouwwerk, geschil over directievoering door architect, geschil over fouten / toerekenbare tekortkoming / wanprestatie van aannemer bij de uitvoering van he, geschil over meerwerk of minderwerk van aannemer, geschil over oplevering van werk door aannemer, geschil over opneming en oplevering van een bouwwerk, geschil over overeenkomst van aanneming van werk, geschil over uitvoering, schorsing, beƫindiging in onvoltooide staat van een bouwwerk door aannemer,, geschil over vervanging bouwstoffen van een bouwwerk, in gebreke blijven van de aannemer, meldingsplicht aannemer voor onvoldoende werk, ontbinding van de aannemingsovereenkomst op grond van niet deugdelijk werk, onvoldoende werk, niet t, onthouding goedkeuring aan werk van aannemer, opschorting van betalingsverplichting aan aannemer, schade aan en tijdens de uitvoering van een bouwwerk, schade bij de uitvoering van een bouwwerk als gevolg van fout / toerekenbare tekortkoming / wanprest, schade en boete als gevolg van niet tijdige en / of ondeugdelijke prestatie, toerekenbare tekortkomi, schadevergoedingsplicht aannemer, Standaard Referentiebestek voor Onderhoud en Woningverbetering (SROW), Standaardbestek Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW), Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw 1986 (STABU 1986), Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect (SR 1997), Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012, verborgen gebreken in woning en / of bouwwerk, waarschuwingsplicht aannemer voor fouten in de constructie,

Andere producten en diensten van Bosman Advocatenkantoor

Procesrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Procesrecht advocaat

Wanneer u hulp in een procedure nodig hebt kunt u een beroep doen op een ervaren procesrecht advocaat.


Strafrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in een strafzaak van een gespecialiseerde strafrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Onroerend goed advocaat

Gespecialiseerde raad en daad van een vastgoedrecht advocaat


Advocaat bouwrecht van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Advocaat bouwrecht

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren ambtenarenrecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat.


Echtscheiding advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Echtscheiding advocaat

Betrokken en doortastende bijstand bij echtscheiding en overige familiekwesties. Bel Avocatenkantoor Bosman te Arnhem (026-3882351).


Arbeidsrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Bel voor goede raad en daad een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Tel; 026 - 3882351.


Huurrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Huurrecht advocaat

Bel voor raad en daad met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. 026 - 3882351.