Onroerend goed advocaat

Onroerend goed advocaat van Bosman Advocatenkantoor

Door: Bosman Advocatenkantoor  02-03-2014
Trefwoorden: Burenrecht, Vastgoed Advocaat, aanschrijving door gemeente tot herstel van bouwwerk

Advocatenkantoor Bosman in Arnhem kan bogen op een gespecialiseerde kennis van de vastgoedmarkt. Mr M.E. Bosman is vanwege zijn ruime werkervaring en het met succes behalen van de specialisatieopleiding aan de Grotius Academie Onroerend Goed een erkend specialist op vastgoedgebied. Vanuit die hoedanigheid is hij lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ). Permanente opleiding en actuele kennis op het gebied van het vastgoed blijft daardoor gewaarborgd. Een belangrijk deel van de zaken van het kantoor is vastgoedgerelateerd. Tot de klanten behoren projectontwikkelaars, architecten, VvE's, makelaars, bouw- en constructiebedrijven, aannemers, maar ook particulieren / consumenten. De advocaten en juristen van het kantoor begeleiden u op een persoonlijke en oplossingsgerichte manier. Op basis van kennis en ervaring wordt er hard gewerkt aan resultaat. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur. Tot onze activiteiten op dit terrein behoren onder meer: . ruimtelijke ordening en bouwen; · koop en verkoop van onroerende zaken; · consumentenbescherming; · eigendom en economische eigendom van onroerende zaken; · appartementsrecht en de coöperatieve flatexploitatievereniging; · mandeligheid; · erfdienstbaarheden; · recht van erfpacht; · recht van opstal; · burenrecht; · kettingbeding en kwalitatieve verplichting; · executoriale verkoop; · hypotheek en financiering; · kadaster en openbare registers.

Trefwoorden: aanschrijving door gemeente tot herstel van bouwwerk, ballotage bij vereniging van appartementseigenaren, Bevrijdende verjaring onroerend goed, Burenrecht, geschil / probleem met buren, geschil aanbesteding, geschil appartementseigenaar met Vereniging van Appartementseigenaren, geschil met projectontwikkelaar, geschil omvang en uitleg erfdienstbaarheid, geschil over (bank) hypotheek, geschil over anti-speculatiebeding in koopovereenkomst, geschil over bodemverontreiniging, Geschil over buurweg en recht van overpad, geschil over eigendom door natrekking / vestiging opstalrecht, geschil over eigendom en erfpacht;, geschil over gebruik en recht van bewoning van woning, geschil over grensafscheiding en grensbepaling, geschil over grensafscheiding en grensbepaling van kavels / percelen onroerend goed, geschil over kettingbeding in koopovereenkomst, geschil over koop en verkoop van onroerend goed, geschil over koopovereenkomst woning en recreatiewoning, geschil over kwalitatief beding en kwalitatief lidmaatschap, geschil over mandelige / gemeenschappelijke muur, Geschil over toepasselijkheid Recron voorwaarden, geschil over toepassing en uitleg erfpachtsvoorwaarden, geschil over verborgen gebreken na koop van een woning, nachgründung en consumentenbescherming bij koopovereenkomst van een woning, Onroerend goed advocaat, ontbinding en vernietigingkoopovereenkomst, ontbinding koopovereenkomst bij consumentenkoop, privaatrechtelijk kostenverhaal en exploitatieovereenkomst, publiek-private samenwerking (PPS) en public-private partnership (PPS), schadevergoeding en boete bij niet nakomen / toerekenbare tekortkoming / wanprestatie koopovereenkom, Vastgoed Advocaat, verplichtingen koper bij koopovereenkomst, verplichtingen verkoper bij koopovereenkomst, wettelijke bedenktijd en ontbinding koopovereenkomst woning,

Andere producten en diensten van Bosman Advocatenkantoor

Procesrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Procesrecht advocaat

Wanneer u hulp in een procedure nodig hebt kunt u een beroep doen op een ervaren procesrecht advocaat.


Strafrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in een strafzaak van een gespecialiseerde strafrecht advocaat


Advocaat bouwrecht van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Advocaat bouwrecht

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Bouwrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Bouwrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren ambtenarenrecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat.


Echtscheiding advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Echtscheiding advocaat

Betrokken en doortastende bijstand bij echtscheiding en overige familiekwesties. Bel Avocatenkantoor Bosman te Arnhem (026-3882351).


Arbeidsrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Bel voor goede raad en daad een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Tel; 026 - 3882351.


Huurrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Huurrecht advocaat

Bel voor raad en daad met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. 026 - 3882351.