PERSBERICHT: De crisis kosmologisch verklaard

Door: De Energiecentrale  20-04-2009
Trefwoorden: Lezing, Processen, Crisis

Dat gebeurde eerder. Ook in de roerige zestiger jaren stonden deze twee planeten lijnrecht tegenover elkaar. En in 2056 zal dat weer zo zijn. Waar in de sixties The Beatles, hallucinerende middelen en seksuele vrijheid de gevestigde orde onder vuur namen, zijn het nu de normen en waarden van de financiële wereld die ter discussie staan. We worden geconfronteerd met de vraag waar onze zekerheden op gebouwd zijn. En nog essentiëler: waar vinden we onze nieuwe zekerheden als de financiële systemen ons die niet (meer) bieden?

Bedrijfsastrologie
Wie zicht heeft op kosmische cycli weet al van te voren wat de tendens van een bepaalde tijd zal zijn en kan er tijdig en adequaat op reageren. Elk mens en elk bedrijf is op unieke wijze verbonden met de wetmatigheden van de kosmos. Astrologie is hiervoor een helder en logisch meetinstrument dat achtergronden van gebeurtenissen zichtbaar en verklaarbaar maakt. Volgens Medeia, specialist op het gebied van ‘niet zichtbare processen’ in mensen en organisaties, heeft ieder bedrijf een eigen kosmo-logisch antwoord op deze tijd. Belangrijke vraag daarbij is: waar ontleent u uw zekerheid aan?

Lezing
Medeia Arnhem verzorgt lezingen met als titel De crisis: kosmo-logisch! De eerstvolgende is dinsdag 21 april in Arnhem. Televisieprogramma Netwerk besteedt binnenkort uitgebreid aandacht aan bedrijfsastrologie en zal tijdens deze lezing opnamen maken. Ook zijn de camera’s present op het moment dat de bedrijfshoroscoop van het Nijmeegse reclamebureau Ruijs Draaisma wordt uitgelegd. De lezing ‘De crisis: kosmo-logisch!’ is voor organisaties te boeken via de Speakers Academy.

--- Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht of bedrijfsastrologie in het algemeen, kunt u contact opnemen met Ria Borst van Medeia Arnhem, tel. 06-28666083. Kijk ook op www.medeial.nl

Trefwoorden: Astrologen, Astrologie, Beatles, Bedrijfsastrologie, Crisis, Kosmisch, Kosmologisch, Krisis, Lezing, Logisch, Medeia, Planeten, Processen, Speakers Academy, Sterren, Tendens,