Beleid voor werkenden in de informele economie

Beleid voor werkenden in de informele economie van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  21-04-2008

ARNHEM - BMB Mott MacDonald (voorheen Arcadis BMB) gaat CNV Internationaal ondersteunen bij het formuleren van beleid inzake informele economie in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Partnerorganisaties van CNV zouden door deze studie beter in staat moeten zijn werkenden in de informele economie te bereiken.

De nationale confederaties en branchegerelateerde handelsfederaties in de drie werelddelen zijn zich bewust van de moeilijkheden die werkenden in de informele economie ondervinden in sectoren als de bouw, vervoer, landbouw, industrie en de publieke sector. Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden verslechteren, en sectoren die eerder nog formeel waren, worden gaandeweg steeds informeler. Deze ontwikkeling valt samen met de zwakker wordende positie van de vakbonden, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van leden die zich de contributie kunnen veroorloven.

De beroepsbevolking in Azië, Latijns-Amerika en Afrika bestaat in hoofdzaak uit mensen die werkzaam zijn in de informele economie, in sommige landen in Azië is zelfs meer dan negentig procent van de beroepsbevolking actief in de informele economie. Op hun arbeidssituatie is geen arbeidswetgeving noch een sociale wetgeving van toepassing. Velen van hen zijn zelfstandig en degenen die in loondienst zijn, werken vaak zonder een formeel contract. Een andere complicerende factor is het feit dat de werkenden in de informele economie vaak ongeorganiseerd zijn, zeker zij die in de landbouw werkzaam zijn.

Geert van Boekel, projectdirecteur van BMB Mott MacDonald: ,,Omdat de informele economie doorgaans samengaat met armoede, is het nieuw te ontwikkelen beleid gericht op armoedebestrijding. CNV verwacht meer effect te bereiken als er coalities worden gevormd tussen vakbonden en andere organisaties die middels een sociale dialoog zich in gaan zetten voor de naleving van de arbeidsrechten.’’

De opdracht van CNV Internationaal aan BMB Mott MacDonald behelst een studie naar de situatie in acht pilotlanden: Indonesië, Pakistan, Senegal, Togo, Honduras, Colombia, Macedonië en Moldavië. De analyse is naar verwachting in april klaar.

Einde

Voor meer informatie:
Geert van Boekel
BMB Mott MacDonald
026-3577111/439
[email protected]

Datum: 31-1-2008


Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share