Euroconsult Mott MacDonald helpt bij waterwetgeving in Oost-Europa

Euroconsult Mott MacDonald helpt bij waterwetgeving in Oost-Europa van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  21-04-2008

ARNHEM – Euroconsult Mott MacDonald (voorheen ARCADIS Euroconsult) is door de Europese Commissie aangewezen om in zes landen in het westen van de OEKCA-zone (Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië) te helpen de waterwetgeving te verbeteren.

Het verbeteren van de waterwetgeving maakt onderdeel uit van de toezegging van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland om hun milieuwetgeving in overeenstemming te brengen met die van de Europese Unie. Dit is vastgelegd in de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en deze landen. Naast het op Europees niveau brengen van de uitvoering en handhaving van het waterbeheer, wordt met dit project ook een eerlijke verdeling van water tussen de betrokken landen en voor de consumenten beoogd.

Goed waterbeheer in het westelijke OEKCA-gebied is van belang voor de EU, omdat er veel grensoverschrijdende rivieren en meren zijn. Onontbeerlijk daarbij zijn een passende wetgeving en adequate organisaties die voldoende capaciteit en bevoegdheden hebben om naleving van de wet af te kunnen dwingen.

Caroline la Chapelle, projectdirecteur van Euroconsult Mott MacDonald: “Met dit project wordt tevens onderkend dat er behoefte is aan maatregelen om de gebrekkige watervoorziening en de slechte waterkwaliteit in de OEKCA-landen aan te pakken.” De acute problematiek behelst de onregelmatige levering en de slechte kwaliteit van het drinkwater, omdat er niet efficiënt met watervoorraden omgegaan wordt. De laatste vijftien jaar is de dienstverlening op het gebied van watervoorziening en -zuivering danig achteruitgegaan.

Het twee jaar durende project met een waarde van ca. € 2,1 miljoen wordt uitgevoerd door een consortium van Euroconsult Mott MacDonald, Mott MacDonald en het Belgische Milieu. Het project heeft operationele banden met het project Environmental Collaboration for the Black Sea, dat gericht is op het opstellen en implementeren van wetgeving ter bescherming van de kwaliteit van de Zwarte Zee en dat wordt uitgevoerd door hetzelfde consortium.

Einde

Voor meer informatie:
Caroline la Chapelle
Euroconsult Mott MacDonald
026-3577111/7371
caroline.chapelle@mottmac.nl

Datum: 21-4-2008


Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share