Euroconsult Mott MacDonald helpt flora en fauna in steppen te herstellen

Euroconsult Mott MacDonald helpt flora en fauna in steppen te herstellen van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  21-04-2008

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald (voorheen Arcadis Euroconsult) is door de EuropeAid Cooperation Office van de Europese Commissie aangewezen om Moldova, de Oekraïne en de Russische Federatie te helpen hun steppecosystemen te herstellen. Euroconsult Mott MacDonald zal aanbevelingen geven voor het duurzaam beheren en bewaken van de natuurlijke rijkdom van de steppen.

De Europees-Aziatische steppen zijn uitgestrekte weide-ecosystemen die zich voorheen uitstrekten over een breed gebied van Hongarije tot Mongolië. Meer dan 90% is veranderd in landbouwgebied. De natuurlijke en semi-natuurlijke weiden zijn daardoor verdwenen. De variatie in flora en fauna is door ploegen en overbegrazing drastisch verminderd en veel soorten zijn verloren gegaan. Economische schade en verlies van bestaansmiddelen leidde tot migratie van inwoners uit het gebied.

Het project van 2,5 miljoen Euro bestaat uit twee programmaonderdelen. Het eerste onderdeel, dat uitgevoerd wordt in de oostelijke Oekraïne en zuidwestelijk centraal Rusland, heeft als doel het duurzaam beheer van de steppen te introduceren. Door het verdelen van verlaten akkerland aan boeren (erfpachtplanning), het opzetten van kadastrale systemen en door verbeterde landbouwtechnieken toe te passen wordt de ecologische diversiteit van de steppe weer in ere hersteld.

Het tweede onderdeel van het project, in Moldova en de zuidwestelijke Oekraïne, heeft als doelstelling de bodemconservering te verbeteren. Dit wordt bewerkstelligd door aangepast landgebruik en restauratie en beheer van de steppen door geprivatiseerd landgebruik.

Het tweeëneenhalfjaar durend project is een voortzetting van twee aanverwante EU-gefinancieerde projecten die eveneens door Euroconsult Mott MacDonald worden uitgevoerd in de Oekraïne en Moldova: het Lower Dnister River Basin Management Plan en de Lower Danube Lakes duurzame bescherming van habitat en ecosystemenproject.

Wim Verheugt, projectdirecteur van Euroconsult Mott MacDonald: "Deze nieuwe opdracht is een strategische aanvulling op ons werk in de regio. Het project toont aan dat de particuliere sector kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling in overgangseconomieën en economieën in ontwikkeling."

Voor meer informatie:
Wim Verheugt
Euroconsult Mott MacDonald
026-3577111/237
[email protected]

Datum: 10-7-2007


Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share