Euroconsult wint irrigatieproject in Egypte

Euroconsult wint irrigatieproject in Egypte van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  16-12-2008

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald gaat de Egyptische regering helpen bij het duurzaam gebruiken van land en water in de irrigatiegebieden Mit Yazid en Mahmoudia in de Nijldelta. Het project met een totale investering van rond de 244 miljoen euro wordt gefinancierd door de Egyptische overheid, de Wereldbank en de Duitse en Nederlandse overheid. De door Euroconsult te leveren technische assistentie ter waarde van bijna 7 miljoen euro moet bijdragen aan een efficiënter gebruik van water en de distributie ervan, dat weer een positief effect heeft op de armoedebestrijding.

Uiteindelijk zal door verbeterde irrigatie en drainage de landbouwproductie in die gebieden stijgen, waardoor de levensstandaard van de plaatselijke bevolking toeneemt. Het zeven jaar durende project omvat institutionele, technische en administratieve hulp op regionaal en lokaal niveau. Ook zullen er projectvoorstellen worden voorbereid voor donorfondsen voor het verkrijgen van additionele financiële middelen. Verder zal het projectteam een inventarisatie maken van de technische problemen in de irrigatiesystemen en zal daar ook innovatieve oplossingen voor aandragen.

Euroconsult Mott MacDonald voert dit project samen met haar lokale en internationale partners uit in opdracht van het Egyptische Ministerie van Water en Irrigatie. Dirk Smits, projectdirecteur van Euroconsult Mott MacDonald: „Wij zien ernaar uit Egypte te helpen bij dit prestigieuze project dat in lijn met het Nationale Water Plan 2017 zal worden uitgevoerd. Overeenkomstig de principes hiervan richten we ons op gebruikersparticipatie, duurzaam gebruik van schaarse watervoorraden, de rol van vrouwen in waterbeheersing en een betere samenwerking tussen de overheidsdiensten.“

Einde

Voor meer informatie:
Dirk Smits
Euroconsult Mott MacDonald
026-3577111/252
[email protected]


Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share