Grootschalige kustbescherming in India

Grootschalige kustbescherming in India van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  09-07-2012
Trefwoorden: kustbescherming erosie zandmotor mott macdonald karnataka

Nederlandse kennis helpt bij duurzame aanpak erosie

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald heeft onlangs een opdracht verworven van de Indiase overheid om plannen te ontwerpen en uit te voeren ter bescherming van de 300 kilometer lange kust van de deelstaat Karnataka. Het project, dat gefinancierd wordt door de Asian Development Bank, is onderdeel van een groot nationaal duurzaam kustbeschermingsproject, waarin naast Karnataka ook de westelijke deelstaten Goa en Maharashtra deelnemen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim 3 miljoen euro.

De kust en de stranden van Karnataka in het zuidwesten van India hebben al jaren te lijden onder hevige erosie. Vooral het strand bij de havenmond van de stad Mangalore heeft veel last van afkalving. Ondanks maatregelen van de overheid om de kust te beschermen, gaat de degradatie door en heeft de lokale bevolking nog steeds te maken met de constante dreiging van de oprukkende zee, een dreiging die vooral toeneemt tijdens het moessonseizoen.

De opdracht aan Euroconsult behelst het ontwerp en de uitvoering van een scala aan maatregelen om de 300 kilometer lange kustlijn op duurzame wijze te beschermen. Project manager Dirk Smits van Euroconsult Mott MacDonald: “Met het nationale kustbeschermingsproject heeft de Indiase regering duidelijk stappen ondernomen om de kusterosie definitief aan te pakken en maatregelen te treffen met een duurzaam effect op lange termijn.”

Een onderdeel van het project betreft het aanpassen van de golfbrekers bij Mangalore, die dienen om de toegang tot de oude haven van de Mangalore haven open te houden. Door de richting van de golfbrekers iets te veranderen wordt op natuurlijke wijze zandsuppletie bewerkstelligd langs de stranden ten zuiden van de havenstad. Verder worden er plannen ontwikkeld om enkele kunstmatige riffen parallel aan de kust aan te leggen die de kracht van de golven tijdens de moesson breken en de zandstranden beschermen. Het principe van de internationaal bekende zandmotor[1] voor de Nederlandse kust dient hierbij als voorbeeld.

Naast technische ondersteuning zal vooral ook aandacht geschonken worden aan het ondersteunen van de lokale autoriteiten bij het ontwikkelen van duurzame beheersplannen voor het hele kustgebied. Op dit moment bestaan zulke plannen nog niet en ontbreekt het ook aan de benodigde kennis en ervaring om plannen te ontwikkelen die enerzijds de nodige bescherming van de kust bieden en anderzijds helpen bij de economische ontwikkeling van het gebied. Het project wordt uitgevoerd door Euroconsult in samenwerking met Britse en Indiase collega’s binnen de Mott MacDonald groep en met het Britse bedrijf HR Wallingford, dat gespecialiseerd is in modelberekeningen voor kustgebieden. Het project heeft een totale looptijd van vier jaar.

[1] Een zandmotor is een zandbuffer in zee in de vorm van een schiereiland waarbij het zand in de loop der jaren door de werking van natuurlijke elementen langs de kust verspreid wordt

Trefwoorden: kustbescherming erosie zandmotor mott macdonald karnataka

Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Euroconsult Mott Macdonald

Uniek innovatiefonds voor onderwijs in Rwanda van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
07-09-2012

Uniek innovatiefonds voor onderwijs in Rwanda

 BMB Mott MacDonald is door de Rwandese overheid aangewezen om een innovatiefonds voor de onderwijssector op te richten en de implementatie ervan te leiden. Het fonds, met als titel Innovation for Education , is ter beschikking gesteld door het Britse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (DFID). De opzet van het innovatiefonds is uniek: het werven en begeleiden van innovatieve projecten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Rwanda.