Grootschalige kustbescherming in India

Grootschalige kustbescherming in India van Euroconsult Mott Macdonald

Door: Euroconsult Mott Macdonald  12-07-2012
Trefwoorden: kustbescherming erosie zandmotor mott macdonald karnataka

Nederlandse kennis helpt bij duurzame aanpak erosie

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald heeft onlangs een opdracht verworven van de Indiase overheid om plannen te ontwerpen en uit te voeren ter bescherming van de 300 kilometer lange kust van de deelstaat Karnataka. Het project, dat gefinancierd wordt door de Asian Development Bank, is onderdeel van een groot nationaal duurzaam kustbeschermingsproject, waarin naast Karnataka ook de westelijke deelstaten Goa en Maharashtra deelnemen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim 3 miljoen euro.

De kust en de stranden van Karnataka in het zuidwesten van India hebben al jaren te lijden onder hevige erosie. Vooral het strand bij de havenmond van de stad Mangalore heeft veel last van afkalving. Ondanks maatregelen van de overheid om de kust te beschermen, gaat de degradatie door en heeft de lokale bevolking nog steeds te maken met de constante dreiging van de oprukkende zee, een dreiging die vooral toeneemt tijdens het moessonseizoen.

De opdracht aan Euroconsult behelst het ontwerp en de uitvoering van een scala aan maatregelen om de 300 kilometer lange kustlijn op duurzame wijze te beschermen. Project manager Dirk Smits van Euroconsult Mott MacDonald: “Met het nationale kustbeschermingsproject heeft de Indiase regering duidelijk stappen ondernomen om de kusterosie definitief aan te pakken en maatregelen te treffen met een duurzaam effect op lange termijn.

”Een onderdeel van het project betreft het aanpassen van de golfbrekers bij Mangalore, die dienen om de toegang tot de oude haven van de Mangalore haven open te houden. Door de richting van de golfbrekers iets te veranderen wordt op natuurlijke wijze zandsuppletie bewerkstelligd langs de stranden ten zuiden van de havenstad. Verder worden er plannen ontwikkeld om enkele kunstmatige riffen parallel aan de kust aan te leggen die de kracht van de golven tijdens de moesson breken en de zandstranden beschermen. Het principe van de internationaal bekende zandmotor[1] voor de Nederlandse kust dient hierbij als voorbeeld.

Naast technische ondersteuning zal vooral ook aandacht geschonken worden aan het ondersteunen van de lokale autoriteiten bij het ontwikkelen van duurzame beheersplannen voor het hele kustgebied. Op dit moment bestaan zulke plannen nog niet en ontbreekt het ook aan de benodigde kennis en ervaring om plannen te ontwikkelen die enerzijds de nodige bescherming van de kust bieden en anderzijds helpen bij de economische ontwikkeling van het gebied. Het project wordt uitgevoerd door Euroconsult in samenwerking met Britse en Indiase collega’s binnen de Mott MacDonald groep en met het Britse bedrijf HR Wallingford, dat gespecialiseerd is in modelberekeningen voor kustgebieden. Het project heeft een totale looptijd van vier jaar.

[1] Een zandmotor is een zandbuffer in zee in de vorm van een schiereiland waarbij het zand in de loop der jaren door de werking van natuurlijke elementen langs de kust verspreid wordt

Trefwoorden: kustbescherming erosie zandmotor mott macdonald karnataka

Contact Euroconsult Mott Macdonald

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Euroconsult Mott Macdonald

Economisch herstel voor Atjeh van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
12-11-2009

Economisch herstel voor Atjeh

Management consultancy bureau BMB Mott MacDonald gaat de Indonesische regering ondersteunen bij de economische wederopbouw van de provincie Atjeh.


Euroconsult wint irrigatieproject in Egypte van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
16-12-2008

Euroconsult wint irrigatieproject in Egypte

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald gaat de Egyptische regering helpen bij het duurzaam gebruiken van land en water in de irrigatiegebieden Mit Yazid en Mahmoudia in de Nijldelta. Het project met een totale investering van rond de 244 miljoen euro wordt gefinancierd door de Egyptische overheid, de Wereldbank en de Duitse en Nederlandse overheid.


Britse prijs voor Nederlands steppeproject van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
18-11-2008

Britse prijs voor Nederlands steppeproject

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald heeft de British Expertise International Awards 2008 gewonnen met een Europees-Aziatisch project dat het natuurlijk evenwicht in de steppen moet herstellen. Het pionierswerk van het Arnhemse consultancy bureau leverde de eerste prijs op in de categorie “Environmental Impact”.


Life along the coastline: waterbeheer in Bangladesh van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
10-11-2008

Life along the coastline: waterbeheer in Bangladesh

Fotograaf Saiful Huq Omi reisde langs de kust van Bangladesh om de strijd van de mens tegen het water, zijn veerkracht en overlevingsdrift vast te leggen. Een selectie van zijn werk is van 31 oktober tot 14 november onder de titel Life Along the Coastline te zien in de entreehal van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.


11-08-2008

Euroconsult Mott MacDonald helpt Kazachstan bij overstromingen

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald helpt Kazachstan te voorkomen dat zware overstromingen de levens teisteren van duizenden bewoners van het stroomgebied van de rivier de Syr Darya.


BMB Mott MacDonald helpt Turkije bij exportbevordering van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
29-05-2008

BMB Mott MacDonald helpt Turkije bij exportbevordering

ARNHEM - BMB Mott MacDonald (voorheen Arcadis BMB) gaat Turkije helpen bij het zakendoen met Nederland en andere Europese landen. Het ministerie van Economische Zaken/EVD heeft BMB Mott MacDonald opdracht gegeven het Turkse Centrum voor Exportbevordering (IGEME) te ondersteunen bij het trainen van Turkse ondernemingen.


Euroconsult Mott MacDonald helpt flora en fauna in steppen te herstellen van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
21-04-2008

Euroconsult Mott MacDonald helpt flora en fauna in steppen te herstellen

ARNHEM - Euroconsult Mott MacDonald (voorheen Arcadis Euroconsult) is door de EuropeAid Cooperation Office van de Europese Commissie aangewezen om Moldova, de Oekraïne en de Russische Federatie te helpen hun steppecosystemen te herstellen. Euroconsult Mott MacDonald zal aanbevelingen geven voor het duurzaam beheren en bewaken van de natuurlijke rijkdom van de steppen.


Beleid voor werkenden in de informele economie van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
21-04-2008

Beleid voor werkenden in de informele economie

ARNHEM - BMB Mott MacDonald (voorheen Arcadis BMB) gaat CNV Internationaal ondersteunen bij het formuleren van beleid inzake informele economie in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Partnerorganisaties van CNV zouden door deze studie beter in staat moeten zijn werkenden in de informele economie te bereiken.


Euroconsult Mott MacDonald helpt bij waterwetgeving in Oost-Europa van Euroconsult Mott Macdonald thumbnail
21-04-2008

Euroconsult Mott MacDonald helpt bij waterwetgeving in Oost-Europa

ARNHEM – Euroconsult Mott MacDonald (voorheen ARCADIS Euroconsult) is door de Europese Commissie aangewezen om in zes landen in het westen van de OEKCA-zone (Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië) te helpen de waterwetgeving te verbeteren.