Giesbers Groep versterkt zich met Peter Ruigrok

Door: Giesbers Groep  31-08-2006

Ir. P.S.M. (Peter) Ruigrok (52) treedt per 1 oktober 2006 toe tot de directie en aandeelhouders van Giesbers Groep B.V. te Arnhem. Het voormalige lid van de Raad van Bestuur van AM N.V. gaat bij Giesbers Groep onder meer de activiteiten in project- en gebiedsontwikkeling uitbouwen.

Giesbers Groep bestaat uit 13 zelfstandige bouw- en ontwikkelingsbedrijven. Zij heeft in heel Nederland 4.700 woningen en 930.000 m2 commercieel vastgoed in voorbereiding. De groep groeit gestaag en wil de omzet verhogen van € 200 miljoen in 2006 tot € 350 à € 400 miljoen in de komende jaren. Directievoorzitter L.Th. (Leo) Verriet (53) benaderde daarom Peter Ruigrok: ‘Giesbers Groep heeft drie jaar geleden ‘De Blauwe Draad’ ontwikkeld, een bedrijfsfilosofie die de werkelijke vraag van opdrachtgevers, marktpartijen en belanghebbenden als uitgangspunt neemt. Onze bedrijven volgen een procesmatige aanpak waarbij ze uiteenlopende belangen met elkaar verbinden door een oplossing die aan alle partijen meerwaarde biedt. Die aanpak volgen we in al onze projecten, inclusief zes grote gebiedsontwikkelingen. Peter Ruigrok brengt de visie, kennis en contacten mee om op meer plekken onze ambities te realiseren.’

Peter Ruigrok was van 1997 tot medio 2006 verantwoordelijk voor de grond- en woningontwikkelingsactiviteiten van AM, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur. Van 2003 tot 2005 was hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen NEPROM. Tot 1 oktober a.s. werkt hij als directeur ad interim van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het Rijk. Peter Ruigrok: ‘Ik stap in Giesbers Groep omdat ik mijn visie op het ontwikkelingsvak hier kan combineren met puur ondernemerschap. De decentrale ondernemingsstructuur, het teamwork en de maatschappelijke betrokkenheid spreken mij aan. Ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden en de wensen van gebruikers en consumenten realiseren: Giesbers Groep wil het meest aantrekkelijke alternatief zijn naast de steeds groter wordende conglomeraten in bouw en ontwikkeling.’

Groepsdirectie
De directie van Giesbers Groep zal bestaan uit Leo Verriet (voorzitter), Peter Ruigrok en financieel directeur G.F. (Gerard) Markslag (49). Naast de participaties van directieleden blijft het aandelenkapitaal van de groep voor het merendeel in handen van R.T.T. (René) aan de Stegge (46), die zich in 2002 uit de dagelijkse leiding heeft teruggetrokken en sindsdien als voorzitter van de Raad van Commissarissen aan Giesbers Groep verbonden is.

H. (Hans) Copier MBA (48) treedt zoals reeds eerder was voorzien voor het eind van dit jaar terug als lid van de groepsdirectie, waarvan hij sinds 2002 deel heeft uitgemaakt.