Weleens gedacht aan een Familie- en Organisatie opstellingen voor u of uw organisatie ?

Door: Jonker & Van Der Waals Training En Coaching  07-11-2007
Trefwoorden: Coaching Voor Mens En Organisatie

Coach voor mens en organisatie en familie opstellingen...

Kijk voor inhoud verder op onze website www.jonkerenvanderwaalstrainingen.nl

Familieopstellingen -de orde van de liefde


‘’een systeembenadering naar Bert Hellinger’’


De methode van familieopstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger, en geeft diepgaand inzicht in je zelf en eventuele verstrikkingen in het Familiesysteem.

Het laat zien hoe menselijke relaties gestuurd worden door de kracht van liefde.

Door het werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en het welzijn van andere familieleden . Uitgebreide therapeutische ervaring met de Familieopstelling methode over 10 jaar …laten zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan.

Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen, met een Familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de orde van de liefde hersteld worden.

Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.


Relaties : (in allerlei vormen)

Sommige mensen lijken altijd de zelfde problemen in relaties tegen te komen of hebben moeite met het instant houden van een relatie in welke vorm dan ook.

Of lopen na zoveel jaar nog steeds met de vraag...waarom gebeurt dit steeds weer?

Niet zelden blijken er verstrikkingen en loyaliteiten in de familie aanwezig te zijn, wat in een opstelling dan weer te zien is.

Door er met andere ogen naar te kijken ...kun je zien wat er gaande is.


Loopbaan en Organisatie opstellingen :


Vaak werken familie verstrikkingen door naar de werkomgeving, familie thema’s kunnen zichtbaar worden in de persoonlijke werkomgeving, verder blijkt een organisatie een systeem op zich te zijn waar de zelfde principes en thema’s gelden als in een familie.


Hoe werkt een Familie Opstelling ?


Monique ( de begeleider) begeleid de opstelling in een volledig respect naar de cliënt en de eventuele opgestelde familie leden.

In het voorgesprek geeft de cliënt aan wat het thema is.

Op basis daarvan beslist Monique welke systeemdelen bijvoorbeeld vader , moeder en de cliënt zelf opgesteld worden. Maar het kan ook zijn dat er een gevoel wordt opgesteld...of bijvoorbeeld een werkrelatie... alles is mogelijk.

De cliënt kiest vervolgens representanten (mensen ) voor de familieleden en stelt ze ergens op in de ruimte, dit doet hij/zij zonder na te denken, en met de aandacht naar binnen gericht.

Door de plaats in het systeem kunnen deze representanten informatie verschaffen over wat er zich afspeelt.

In het proces worden representanten verschoven en eventuele dialogen gevoerd en een gezonde plek voor de leden te vinden…met name voor de cliënt kan dit proces zeer helend zijn.

Oude verstrikkingen en patronen worden los gelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd. Waardoor je eindelijk heel anders in het leven kan gaan staan.

Voor organisatie opstellingen verwijzen wij u naar onze website of voor informatie door ons te bellen:

West Nederland: Nico Jonker 06 51524971

Oost Nederland : Monique van der Waals 06 22781582

Trefwoorden: Coaching Voor Mens En Organisatie

Contact Jonker & Van Der Waals Training En Coaching

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share