Convenant helpt afsluiting van energie voorkomen

Door: Liander  14-06-2006
Trefwoorden: Energie, Economie, Convenant

Arnhem/Amsterdam - 14 juni 2006 - Hulpverlening Gelderland Midden/ GGD, energieleverancier Nuon en netbeheerder Continuon Netbeheer hebben op woensdag 13 juni jl. een convenant getekend over het doorgeven van NAW-gegevens van sociaal kwetsbare mensen die niet bekend zijn bij hulpverleningsinstanties. Door deze samenwerking komen klanten in contact met reguliere hulpverlening en worden zij niet nodeloos afgesloten van stroom en gas.

Medewerkers van Nuon en Continuon Netbeheer, zoals incasseerders en afsluiters, komen regelmatig klanten met een betalingsachterstand tegen die nog geen contact hebben met hulpverleningsinstanties, maar wel voor hulp in aanmerking komen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen Nuon en Continuon deze klanten niet zomaar afsluiten van de energievoorziening. Door de samenwerking met het Centraal Meldpunt ‘Ons een zorg’ van Hulpverlening Gelderland Midden komen deze klanten in contact met hulpverleningsinstanties, en worden zij niet nodeloos afgesloten van de energievoorziening. Hulpverlening Gelderland Midden traint de medewerkers van Nuon en Continuon in het herkennen van herkennen van klanten in situaties die mogelijk om nadere actie van het Centraal Meldpunt ‘Ons een zorg’ vragen.De afspraken binnen het convenant zijn in lijn met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Tweede Kamer heeft recent voorgesteld om afsluiten van klanten door de netbeheerder tijdens de wintermaanden niet langer toe te laten. Dit convenant geldt echter het hele jaar. Het voorkomt tijdens deze periode niet alleen afsluiting bij mensen, maar het zorgt er ook voor dat sociaal kwetsbare mensen de juiste weg naar de hulpverlening vinden.

Van melding tot hulp
Na overleg met de klant verstrekken Nuon en Continuon de naam- en adresgegevens aan het Centraal Meldpunt ‘Ons een zorg’ van Hulpverlening Gelderland Midden. Het Centraal Meldpunt neemt vervolgens contact op met de klant om de situatie te bespreken. Indien noodzakelijk organiseert het Centraal Meldpunt passende hulpverlening. Bij eventuele schuldhulpverlening worden met Nuon, Continuon en de klant afspraken gemaakt over de betalingsachterstanden. De klant wordt gedurende deze periode niet afgesloten van de energievoorziening.

Honderd afsluitingen voorkomen
Door het samenwerkingsverband met de GGD Amsterdam zijn in de gemeente Amsterdam sinds half november 2005 al honderd klanten terecht gekomen in de hulpverlening, waardoor afsluiting van de energievoorziening bij hen is voorkomen. Ook met de GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Amstelland de Meerlanden is een dergelijk convenant afgesloten.

Betalingsbeleid Nuon
Nuon voert een strikt betalingsbeleid. Niet alleen omdat Nuon een commercieel bedrijf is dat verwacht dat klanten op tijd betalen voor de gebruikte producten en diensten. Ook ziet Nuon het als haar verantwoordelijkheid om klanten te behoeden voor steeds hoger oplopende schuld. Dit beleid is in lijn met de wens van schuldhulpinstanties. Zo stimuleert Nuon bijvoorbeeld beter betaalgedrag door klanten te adviseren gebruik te maken van automatische incasso. Ook raadt Nuon klanten aan tijdig contact te zoeken met schuldhulpinstanties, zodra er sprake is oplopende betalingsachterstanden. Als klanten na herhaalde waarschuwingen de energierekening niet betalen, worden zij afgesloten van de energievoorziening. Nuon sluit geen klanten die een medische verklaring hebben, af. Tijdens wintermaanden voert Nuon een terughoudend afsluitbeleid, tijdens vorstperiodes (derde ijsdag in de Bilt) wordt niet afgesloten. Desondanks heeft Nuon in 2005 toch nog 8.300 klanten moeten afsluiten van de energievoorziening. Door structureel overleg en samenwerking met hulpinstanties - zoals de samenwerking met GGD’en - spant Nuon zich in om afsluitingen te voorkomen.

Trefwoorden: Betalingsbeleid, Convenant, Economie, Energie, Energievoorziening,

Contact Liander

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share