Uitreiking Six Sigma Black Belt certificaten

Uitreiking Six Sigma Black Belt certificaten van Maruna Process Improvement

Door: Maruna Process Improvement  17-04-2009
Trefwoorden: Black Belt

Voor Bram was het behalen van dit certificaat een grote verdienste omdat de lat voor zijn verbeterprojecten erg hoog is neer gelegd. Gert Jan Hoogers, Supply Point Director Nutricia Cuijk; “De verbeterdoelstellingen worden hier erg hoog gezet, dit is voor ons noodzakelijk om productie volume te behouden en uit te breiden. Wij moeten hier zo goed produceren dat niemand dit ons na kan doen. In 2008 zijn verbeteringen van 40% gerealiseerd.”

Het grote leerpunt van Bram als projectmanager en facilitator is dat het sturen op processen alleen niet voldoende is. Bram Verhoeven, Black Belt Nutricia Cuijk;“Het gaat er om betrokkenheid te krijgen van iedereen die bij de processen betrokken zijn, de menselijke factor speelt een grote rol. Wij hebben nu een dagelijks overleg en we hebben de projecten in kleinere stukken opgedeeld, dit om de voortgang te verhogen en de resultaten van de projecten beter zichtbaar te maken.”

Black Belt opleiding en coaching
Om Black Belt te worden, wordt een intensieve opleiding doorlopen. Vaak wordt de Black Belt ook on-the-job door een Black Belt van Maruna gecoacht. De Black Belt in opleiding moet immers zijn/haar kennis en kunde bewijzen in twee projecten met een aantoonbare positieve business impact. Vaak zijn dit projecten die voor een organisatie zo kritisch zijn dat falen niet tot de opties behoort.

Wim Hoogbergen: “De Black Belt die bij Maruna een opleiding komt volgen heeft vaak al veel projectervaring. Tijdens onze coaching en opleiding is de aandacht voor Human Dynamics groot. Het inzetten van Lean en Six Sigma in een organisatie betekend een andere manier van werken en denken.” Naast de training faciliteerd Maruna elk kwartaal een Black Belt avond, deze sessies staan in het teken van netwerken en het uitwisselen van kennis en ervaringen rond de voortgang van Black Belt projecten. Deze Black Belt sessies worden door als een goede aanvulling op opleiding gezien.”

Sinds 2005 heeft Maruna ruim 300 Black en Green Belts opgeleid. Optioneel kunnen Black Belts en Green Belts zich laten certificeren. Certificatie en opleiding zijn in lijn met de ASQ-normering.

Trefwoorden: Black Belt

Contact Maruna Process Improvement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share