NTS garandeert fraudebestendige taxaties met nieuw model

Door: Nationale Taxatie Service  24-02-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Taxatie, Anti-fraude

Hypotheekverstrekkers worden in toenemende mate geconfronteerd met verliezen door frauduleuze taxaties van onroerend goed. Vooral executieverkopen in het westen van het land leveren vaak bij lange na niet de valselijk getaxeerde verkoopwaarde op.
Nationale Taxatie Service, één van de grootste taxatiebureaus van Nederland, heeft in antwoord daarop het anti-fraudemodel ontwikkeld dat frauduleuze taxatierapporten buiten de deur houdt. Dit NTS-model biedt geldverstrekkers de zekerheid van een gegarandeerd betrouwbare taxatie. Het model wordt momenteel door diverse grote geldverstrekkers getest voordat zij tot definitieve invoering overgaan.

De meeste geldverstrekkers in Nederland proberen fraude uit te sluiten door te werken met geselecteerde taxateurs en de taxatie eventueel naast een Modelwaarderapport te leggen.
Het NTS anti-fraudemodel gaat veel verder. Binnen deze aanpak wordt namelijk voldaan aan alle eisen die geldverstrekkers kunnen of willen stellen aan een taxatierapport:
-    De geldverstrekker bepaalt zelf via een postcodesysteem de gewenste plaatselijke bekendheid van de taxateur. Hij kan bijvoorbeeld bedingen dat een pand in Rotterdam alleen door een makelaar uit deze havenstad mag worden getaxeerd of dat de maximale afstand tussen makelaarsvestiging en taxatieobject 20 kilometer bedraagt.
-    De geldverstrekker kan zelf aangeven welke taxateurs uit de volledig gescreende makelaarslijst van NTS niet of juist bij voorkeur worden ingeschakeld.
-    De geldverstrekker kiest zelf de parameters voor de geheel geautomatiseerde (en dus objectieve) analyse van zowel het Modelwaarderapport - NTS gebruikt het Calcasa model van ABF Research - als het taxatierapport.
-    De te versturen data worden na analyse en goedkeuring dubbel beveiligd. Het taxatierapport wordt voorzien van een digitale handtekening (waardoor aanpassing achteraf niet mogelijk is) en via een XML-bericht aangeleverd. Het XML-bericht met bijbehorende data kan direct in het eigen acceptatiesysteem van de geldverstrekker worden ingelezen.
Taxaties die via dit traject groen licht krijgen, kunnen direct online worden geaccepteerd. Bij rood licht kan de financier alsnog zelf beslissen om tot verstrekking van de gevraagde hypotheek over te gaan.

Tijdwinst door digitale acceptatie
Bijkomend voordeel van het model is dat het hypotheektraject aanzienlijk kan worden versneld door digitale acceptatie van de taxatierapporten. De digitale en volledig beveiligde taxatierapporten van NTS leveren zo ook tijdwinst op. Alle relevante data zijn in één oogopslag te raadplegen; diverse documenten naast elkaar leggen is niet meer nodig. Bovendien hoeven tussenpersonen en geldverstrekkers niet meer te wachten op de papieren versies ervan, wat de doorlooptijd van hypotheken aanzienlijk versnelt. Uiteraard zijn op verzoek de papieren versies altijd alsnog beschikbaar.

Trefwoorden: Anti-fraude, Taxatie, Vastgoed

Contact Nationale Taxatie Service

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share