Nieuwe naam en gewijzigde dienstverlening voor PlannersDesk, Hypotheken & Verzekeringen

Nieuwe naam en gewijzigde dienstverlening voor PlannersDesk, Hypotheken & Verzekeringen van PlannersDesk, Transparant vergelijken

Door: PlannersDesk, Transparant vergelijken  06-07-2009

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze statutaire gegevens zijn als volgt:
PlannersDesk B.V.
Velperweg 88
6824 HL Arnhem

Kantoorprofiel
PlannersDesk is een volledig onafhankelijk en zelfstandig financieel advieskantoor dat voor u bemiddelt in financiële zaken in de breedste zin van het woord. Onze specialisatie is hypotheken en alle hiermee verband houdende verzekeringen op leven- en schadegebied. Wij kunnen u ook alle ondersteuning bieden op het gebied van makelaardij, bemiddelen in aan- of verkoop van uw woning.

De mensen
De Wft-gecertificeerde allround adviseurs (Dirk Jan van Everdingen en Edwin Kemers) bekijken samen met u de benodigde stappen voor een gefundeerd financieel advies. Het secretariaat (Gerda van der Zwaard – de Kruijk) vormt een onmisbare ondersteuning voor de voortgang en verdere afhandeling van uw dossier.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12016150.

Aard van dienstverlening
Met onze vergunning mogen wij bemiddelen in: hypothecair krediet, consumptief krediet, electronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen.

Hebt u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Onder nummer 300.010956
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel.: 0900-552248
[email protected]
www.kifid.nl/consumenten

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten of diensten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. De overige maatschappijen zullen wij ook betrekken bij onze productvergelijkingen. Voor nagenoeg alle maatschappijen in Nederland kunnen wij ook de bemiddeling voor u verzorgen.

Wijze waarop wij beloond worden voor hypotheken en makelaardij
Voor onze dienstverlening rekenen wij u vaste vergoedingen waarover wij u vooraf informeren. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Mochten wij afsluitprovisie ontvangen van een maatschappij dan zullen wij deze verrekenen met de afgesproken vaste vergoeding. Dit kan betekenen dat wij aan u verzoeken het restant aan te vullen of dat u van ons het meerdere retour ontvangt.

In afwijking op het voorgaande kunnen wij ook met u afspreken om te werken op basis van urenfacturatie, waarbij wij u vooraf informeren over geldend uurtarief en een indicatie geven van het te verwachten aantal uren. Aan deze indicatie zijn geen rechten te ontlenen, uiteindelijk worden de werkelijke uren zonder minimum of maximum in rekening gebracht.

Wijze waarop wij beloond worden voor verzekeringen en overige financiële producten
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de maatschappij die het product geleverd heeft door middel van provisie.

Onze gedragscode
Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend aangewend voor belangenbehartiging.

Wij adviseren in uw belang. Dat betekent dat wij er alles aan doen om uw belang zo goed mogelijk te dienen. Wij zullen dan ook niet meewerken aan constructies die tegen uw belang ingaan, ook niet als hierom door u of anderen wordt verzocht.

Wij zijn vrij om voor welke maatschappij dan ook te bemiddelen. Wij maken dan ook geen afspraken met banken of verzekeraars die onze adviesvrijheid beperken.

Wij nemen niet deel aan incentives van banken of verzekeraars die erop gericht zijn bepaalde aantallen van een product- of productsoort af te nemen.

Wij verstrekken niet bewust foutieve informatie aan een bank of verzekeraar met betrekking tot het afsluiten of verkrijgen van een product of dienst. Ook zullen wij geen gegevens achterhouden die bij een bank of verzekeraar tot een andere beoordeling van uw aanvraag zal leiden.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons heeft en zullen onze uiterste best doen daarnaar te handelen.

100% transparantie garantie voor 100% onafhankelijkheid


Contact PlannersDesk, Transparant vergelijken

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share