Diensten

Door: Stichting Jumelage Arnhem  18-07-2014
Trefwoorden: Stedenband Arnhem Gera Croydon Contact-intermediair, cultuur, kunst, sport, onderwijs

De stichting Jumelage Arnhem (verder SJA genoemd) bevordert de kennis van het culturele, educatieve, sociaal-maatschappelijke en sportieve leven in de zustersteden Gera en Croydon en betrekt daarbij de Arnhemse bevolking en haar jeugd in het bijzonder. Daartoe maakt zij gebruik van de lokale media en met name ook van internet. De SJA werkt nadrukkelijk mee aan het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van activiteiten op educatief, recreatief, sportief, cultureel, welzijnszorg en sociaal-maatschappelijk gebied. Daartoe initieert en bevordert zij contacten tussen Arnhemse burgers en instellingen op die genoemde gebieden met burgers en instellingen in Croydon en Gera en houdt zij die contacten waar mogelijk in stand. De SJA heeft tevens tot doel het verwerven van gelden om bovengenoemde doelen te bereiken.

Trefwoorden: Stedenband Arnhem Gera Croydon Contact-intermediair, cultuur, kunst, sport, onderwijs