Vertalingen Nederlands-Russisch, Frans-Russisch

Door: Terralingua  19-03-2013
Trefwoorden: Juridische Vertalingen, Beëdigde Vertalingen, Commerciele Vertalingen

• Juridische documenten: statuten, oprichtingsaktes, vonnissen, dagvaardingen, processtukken, overeenkomsten, machtigingen • Commercieel: interne vennootschapsdocumenten, algemene verkoopsvoorwaarden, tenderdossiers, offertes • Financieel-economisch: bedrijfspresentaties, jaarverslagen, economische artikelen • Marketing en communicatie: persberichten, reclameteksten, brochures, websites • Officiële documenten: geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma`s, getuigschriften, cijferlijsten enz. • Ondertitels: bedrijfspromotiefilms, documentaires voor omroepen • Websites: bloemenkwekerijen, paardenkwekerijen, tuinbouwbedrijven, toerisme, mode etc.

Trefwoorden: Beedigd Vertaler, Beëdigde Vertalingen, Commerciele Vertalingen, Juridische Vertalingen