Muziektherapie effectief!

Door: Van Essen Praktijk Voor Muziektherapie  10-03-2009
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Creatieve Therapie, Muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale methodische vorm van hulpverlening. Het luisteren en/of maken van muziek dient als middel voor het verhelderen en verminderen van psychische problemen. Hierbij kunt u oa denken aan: Depressie Angststoornis Persoonlijkheidsstoornissen Piekeren ADHD Autisme Van Essen praktijk voor Muziektherapie levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Daar waar verbale therapieën niet toereikend genoeg zijn, kan muziektherapie uitkomst bieden. Voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek biedt Van Essen praktijk voor Muziektherapie het behandelproduct Emotieregulatie aan. Niet goed om kunnen gaan met de gevoelens die je hebt, kan nadelige gevolgen hebben voor je emotionele en sociale welzijn en kan resulteren in klachten als agitatie, concentratieproblemen, slapeloosheid, somberheid, wisselende stemmingen, spanningen, rusteloosheid of een laag zelfbeeld. Hoe werkt de therapie? Muziektherapie stelt zich als doel het verminderen van bovenstaande klachten en het vergroten van uw welzijn. Via het maken en/of beluisteren van muziek wordt de manier waarop uw omgaat met emoties en/of situaties inzichtelijk gemaakt en verhelderd. Vervolgens wordt er gezocht naar- en geoefend met andere en meer adequate omgangsvormen. Hoe krijgt u een verwijzing? Van Essen praktijk voor Muziektherapie is aangesloten bij zorgnetwerk1np Hierdoor is het mogelijk om, via een verwijzing van uw huisarts, muziektherapie via uw basisverzekering vergoed te krijgen. Wilt u zich aanmelden voor muziektherapie of heeft u graag wat meer informatie, neemt u gerust contact op. Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen of leerstoornissen is muziek maken vaak erg leuk. Maar daarnaast kan het een goede ingang bieden om met uw zoon of dochter aan bepaalde doelstellingen te werken. Denk hierbij aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de concentratie of de emotieregulatie Hoe werkt de therapie? Samen muziek maken vergt concentratie, contact en inlevingsvermogen. Hierdoor biedt muziek een effectief middel om op een ontspannen manier met uw kind aan de gestelde doelstellingen te werken. Aansluiten bij de beleving van het kind en plezier zijn belangrijke voorwaarden tot verandering. Hoe krijgt u een verwijzing? Van Essen praktijk voor Muziektherapie is aangesloten bij zorgnetwerk 1np. Hierdoor is het mogelijk om, via een verwijzing van uw huisarts, muziektherapie via uw basisverzekering vergoed te krijgen. Een andere mogelijkheid is een persoonsgebonden budget (pgb) Muziektherapie valt dan onder de noemer begeleiding. Wilt u zich aanmelden voor muziektherapie of heeft u graag wat meer informatie, neemt u gerust contact op. Muziektherapeut Koert van Essen is sinds 2003 actief werkzaam als muziektherapeut. Naast zijn werk als muziektherapeut is Koert professioneel muzikant en geeft hij les aan de deeltijd opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Koert heeft 5 jaar als muziektherapeut gewerkt bij de GGZ Noord Midden Limburg. Na ervaring op gedaan te hebben met verscheidene doelgroepen binnen de volwassenpsychiatrie, heeft hij zich uiteindelijk met name toegelegd op het werken met volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis en volwassenen met gestagneerde rouw. Koert was daarnaast twee jaar lang twee dagen in de week werkzaam bij het Toverbaltheater. Een theaterwerkplaats voor verstandelijk en lichamelijk beperkte jongeren. Hier gaf hij muziekles en was hij medeverantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. In april 2008 heeft Koert de praktijk voor Muziektherapie opgericht. Van Essen praktijk voor Muziektherapie is verbonden aan zorgnetwerk 1np en heeft een samenwerkingsverband met GGzpraktijk. Daarnaast is Van Essen praktijk voor Muziektherapie verbonden aan stichting Papageno. http://www.vanessenmuziektherapie.nl/index.html

Trefwoorden: Creatieve Therapie, Gezondheidszorg, Muziektherapie

Contact Van Essen Praktijk Voor Muziektherapie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share