Zeolite Products is FAMI-QS gecertificeerd.

Door: Zeolite Products  19-05-2008

ZeoFarm®
ZeoFarm® bestaat uit het 100% natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet.
Dit mineraal is volgens de EC Regulation No 1810/2005 goedgekeurd als diervoederadditief in de EU.

Enkele eigenschappen van dit wonder uit de natuur:
• ZeoFarm® absorbeert en bindt mycotoxinen, afvalstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer, uit het spijsverteringssysteem en uit het bloed van dier zelf.
• ZeoFarm® heeft het vermogen om water en voedingsstoffen van het voer te absorberen en deze in "slow release" los te laten aan het spijsverteringssysteem van het dier zelf. Hierdoor wordt het voer efficiënter gebruikt.
• ZeoFarm® voorkomt maagproblemen ten gevolge van ammoniavergiftiging. Door de selectieve absorptie van ammoniaksubstanties betekent dit minder ammoniak in het bloed.

Enkele van de vele, sinds 1960, bewezen resultaten met Clinoptiloliet als diervoederadditief:
• Het verbetert de algemene gezondheid, groeikenmerken, vruchtbaarheid, vitaliteit, immuniteit, productiviteit, de fysieke en energetische gesteldheid van de dieren. De dieren zijn hierdoor beter beschermd tegen infecties en virussen. Het verlaagt hierdoor het gebruik van medicijnen en antibiotica.
• Het voorkomt en behandelt diarree, buikloop, zuurvergiftiging en andere maag en darm ziekten,
• Vermindert de verspreiding van schimmels. Hierdoor ook de vorming van Mycotoxines.
• Leidt tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van de mestgeur. Reduceert ammonia emissies aanzienlijk.
• Reduceert het risico op melkziekte. Dit o.a. door de calciumregulatie in het bloed en de botten.

Tevens is ZeoFarm® zeer geschikt als bodemstrooisel ter bevordering van de hygiëne van de stallen.

ZeoFarm® draagt haar steentje bij aan het milieubeleid. Met name voor de Rav, Mestwetgeving, Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water biedt ZeoFarm® een oplossing.

Op de website www.zeolite-products.com vindt u meer informatie over ZeoFarm® . Tevens treft u op de website vele wetenschappelijke publicaties aan die de eigenschappen van dit wonder uit de natuur bevestigen.

FAMI-QS: European Feed Additives and Premixtures Quality System.
Naast de nieuwste Europese richtlijnen is het FAMI-QS certificaat tevens gebaseerd op de ISO 9001 norm, aangevuld met de HACCP-principes. Hierbij is rekening gehouden met “Kaderwet Diervoeders” en het
“GMP+ Certificatieschema Diervoedersector 2006”.
Het PDV (Productschap Diervoeder) heeft een “Wederzijdse erkenning tussen FAMI-QS en GMP+” bewerkstelligd.

Zeolite Products
Zeolite Products, gevestigd te Arnhem, is een internationale handelsorganisatie in het natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Zeolite Products zet naast de agrarische sector tevens zeoliet producten af in de industriële sector, particuliere sector en in de gezondheids sector.
Zeolite Products beschikt over meerdere handelsnamen met ieder haar verschillende distributiekanalen.
Voor meer info: www.zeolite-products.com, tel. 026-848 73 10, fax. 026-848 73 11, [email protected]

### EINDE PERSBERICHT ###
(noot voor de redactie, niet voor publicatie)

Voor meer informatie over ZeoFarm® kunt u contact opnemen met de heer ing. R. van Oers, algemeen directeur van Zeolite Products: 06-21 59 61 94 / 026-848 73 10