150e Klussenier in Nederland

150e Klussenier in Nederland van Het Klushuis Nederland BV

Door: Het Klushuis Nederland BV  12-04-2007
Trefwoorden: Gratis Offerte, Montage, Klussen

In drie jaar tijd is De Klussenier met afstand marktleider in de klussenbranche geworden. In de branche is inmiddels genoegzaam bekend dat De Klussenier een totaalconcept is dat verder gaat dan het alleen beschikbaar stellen van een naam. Aan het vakmanschap van potentiële kandidaten wor-den hoge toelatingseisen gesteld. Daar worden door de franchiseorganisatie geen concessies aan gedaan. Kandidaten die door de selectie komen weten zich geruggensteund door de organisatie die hen begeleidt op het gebied van marketing, bedrijfsvoering, reclame en kluswerving.

Wanneer binnen zo korte tijd meer dan 150 zelfstandige, veelal startende, ondernemers zich bij de-ze franchiseformule aansluiten, is dat een indicatie dat er behoefte is aan een gedegen professionele ondersteuning. Elk jaar starten er 3.000 ondernemers in deze branche en volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er na een jaar alweer 1.400 uitgeschreven. Dat zijn vakmensen die veelal niet vertrouwd zijn gemaakt met de eisen die het zelfstandig ondernemerschap stelt aan het inrichten van de administratie, het maken van offertes, een commerciële benadering van het marktgebied enz. Met name daarin ligt de kwaliteit van de franchiseorganisatie De Klussenier en de 150 Klusseniers maken dankbaar gebruik van de samenwerking en begeleiding. Plus de inkoopar-rangementen en aangeboden vaktrainingen want het bedrijfsleven doet graag zaken met een cluster van 150 veelzijdige vakmensen.
De Klussenier Theo Winkels besloot op 50-jarige leeftijd het roer om te gooien en zelfstandige te worden. Ruim 30 jaar heeft hij voor diverse bazen zijn vakmanschap bewezen. Waar anderen ervoor opteren om zonder risico naar hun pensioen toe te werken, besloot Theo zijn droom waar te maken door zelfstandig ondernemer te worden. Uiteraard in de bouw- en klussenbranche waarin hij zijn hele leven al actief is. Voor het plaatsen van keukens, badkamers en dakkapellen draait hij zijn hand niet om. Hij besefte wel dat die kwalificaties niet voldoende zijn om een eigen onderneming tot bloei te brengen. Om die reden zocht hij een organisatie die hem kan helpen succesvol ondernemer te worden. Hij werd geattendeerd op De Klussenier. Van deze organisatie kreeg hij de bevestiging dat hij de veelzijdige vakman is die voldoet aan alle kwalificaties die aan een Klussenier gesteld worden. Vervolgens werden samen met Theo de eerste stappen gezet op weg naar het zelfstandig onder-nemerschap door het maken van een aantal ondernemerschapstesten, het schrijven van een ondernemers- en marketingplan enz. Daarna volgde Theo samen met 7 andere beginnende Klusseniers een 5-daagse training om hem vertrouwd te maken met de ondernemersvaardigheden. Na zijn start op 1 mei a.s. blijft Het KlusHuis hem begeleiden. Hij kan tevens terugvallen op een netwerk van 150 collega-Klusseniers.

De Klussenier is de enige Nederlandse organisatie in de klussenbranche met een landelijke dekking. Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd om onderhoud en klussen bij deze organisatie onder te brengen. Zij zoeken één centraal punt waar ze landelijk al hun klussen kunnen aanmelden dat vervolgens snel, degelijk en betrouwbaar voor de afwikkeling zorgt. De KlusHuis bemiddelingsservice brengt vraag en aanbod voor zowel particulieren als bedrijven op een professionele wijze bijeen. Samen met de groei van de formule verstevigt het de marktpositie van De Klussenier. Naar ver-wachting zal het aantal Klusseniers zich in de komende jaren verdubbelen naar 300.

Trefwoorden: Betrouwbaar 150 Klusseniers, Franchiseorganisatie, Gratis Offerte, Installeren, Installeren Badkamers, Klus, Klussen, Klussenier, Klusseniers, Montage, Plaatsen Dakramen, Plaatsen Keukens, Veelzijdige Vakman,

Contact Het Klushuis Nederland BV

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share