Infor presenteert nieuwe versie van Infor PLM Optiva

Door: Infor  30-07-2008

“Innovatie door nieuwe productontwikkeling, kostenbesparing en het voor de lange termijn ontwikkelen van merkproducten zijn uitdagingen die kenmerkend zijn voor de procesindustrie,” zegt Rory Granros, director Industry en Product Marketing, process industries & PLM bij Infor. “Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de uitbreidingen van Infor PLM Optiva zodanig ontworpen dat ze innovatie in de hand werken, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit verbeterd en de kosten verlaagd kunnen worden en de wereldwijde voorschriften beter nageleefd kunnen worden.”
Met een nieuwe Advanced Formula Editor, een van de belangrijkste uitbreidingen van Infor PLM Optiva, kunnen productiebedrijven meervoudige formules en versies visueel modelleren, eenvoudiger repeterende acties uitvoeren en bijbehorende risico’s inschatten. Bovendien kunnen ontwikkelaars er snel hele series formules mee genereren en hiervan de impact in kaart brengen. Dit vermindert de trial and error fase die gebruikelijk is in de traditionele formuleontwikkeling. Deze functionaliteit kan leiden tot aanzienlijke kostenreductie en helpt producten sneller op de markt te brengen, terwijl de kwaliteit van het product toeneemt. De nieuwe editor vereenvoudigt ook het aanmaken van subformules, zoals die voor smaaksamenstellingen, waardoor op termijn een beter en stabieler resultaat behaald kan worden. Met de nieuwe editor kan ook het intellectuele eigendom beter worden beschermd in geval de productie uitbesteed wordt. In de testmodule is een functionaliteit toegevoegd voor het beheer van formules waardoor fouten tot een minimum kunnen worden teruggebracht en de veiligheid van het product wordt vergroot.
Onderzoekbureau Gartner stelde in het in februari 2008 uitgekomen rapport “PLM for Process Manufacturers Provides a Competetive Edge in Global Markets”, “dat productiebedrijven genoodzaakt zijn te investeren, omdat de meeste van hun producten voordurend onder hevige prijsdruk staan. Hierom moeten zij nieuwe producten ontwikkelen met grotere marges, en gelijktijdig de kosten verminderen door een verbeterde efficiëntie. Productiebedrijven zien in dat PLM hen in staat stelt hun recepturen en formules beter te beheren, terwijl ze tegelijkertijd kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de afstemming binnen de supply chain beter kunnen inrichten.”
Infor PLM Optiva beschikt nu ook over een uitgebreidere Analysis module om productontwerp in een productieomgeving te simuleren, wat kan helpen bij het vroegtijdig vaststellen van potentiële risicofactoren en het terugdringen van de tijd die nodig is voor herstel of het aanbrengen van veranderingen in de supply chain. Om een voorbeeld te geven: een soepfabrikant wil zijn bestaande receptuur onder de loep nemen en nagaan welke invloed minder zout zou hebben op de kosten en de kwaliteit. De Analysis module verschaft eveneens inzicht in de productiekosten en -capaciteit, waardoor ondernemingen een nauwkeuriger inzicht in de bedrijfsprestaties krijgen. De uitbreiding van de analysemogelijkheden helpt de producent tevens de deugdelijkheid van een product aan te tonen in geval van een claim, wat op zijn beurt weer leidt tot kostenvermindering en het voldoen aan de voorschriften.
Andere verbeteringen in het kader van wet- en regelgeving worden bereikt door een betere integratie van de Intelligent Authoring-applicatie van Atrion International, een leverancier van compliancy-oplossingen voor multinationals. Deze functionaliteit helpt bij het stroomlijnen van productanalyses gericht op wet- en regelgeving en kan helpen bij het genereren van meertalige documenten die voldoen aan de internationale voorschriften. Dat leidt tot lagere kosten en het inlopen van mogelijke achterstanden op het gebied van wet- en regelgeving
Tenslotte vergroot een nieuwe Label Development module de nauwkeurigheid van labels en zorgt het voor een betere afstemming in de vervaardiging van labels, gebaseerd op berekeningen, testen en analyses. Deze uitgebreide label management functionaliteit bevat verscheidene formules of SKU’s die helpen bij het reduceren van de aanlooptijd en de kosten, en het terugdringen van de complexiteit van de labeladministratie.
Kijk voor meer informatie over Infors PLM productlijn voor de voedings- en drankenindustrie op http://www.nl.infor.com/solutions/plm/industries/fb/