Jonge managers vinden inhoud functie belangrijker dan salaris

Jonge managers vinden inhoud functie belangrijker dan salaris van P & B Communicatie

Door: P & B Communicatie  06-06-2007
Trefwoorden: Managers, Carriere Barometer, Ormit,


De Bilt, 6 juni 2007 - Jonge leidinggevenden bij overheid en bedrijfsleven vinden het voor hun carrière belangrijker dat ze een inhoudelijk leuke baan krijgen, dan dat ze veel gaan verdienen. Hoewel vaak wordt gedacht dat de jongere generatie materialistisch en carrièregericht is, toont een recent onderzoek van ORMIT, een op management development gerichte organisatie, een geheel ander beeld.
Volgens driekwart van de 400 ondervraagde jonge leidinggevenden is hun carrière geslaagd als ze een inhoudelijk leuke functie hebben. ‘Een goede persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt hebben’ noemt 64% als een wezenlijk aspect van een geslaagde carrière. ‘Een baan met veel uitdagingen’ volgt op de derde plaats en wordt door 56% van de ondervraagden genoemd. Slechts 33% van de respondenten noemt ‘een hoog salaris’ en een schamele 5% vindt het bereiken van een directiefunctie een belangrijke maatstaf voor een geslaagde carrière.
Feiten die een veel minder materialistisch beeld laten zien dan vaak wordt gedacht.

ORMIT doet op continubasis onderzoek naar jonge leidinggevenden in het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. Hetty van Ee, Algemeen Directeur van ORMIT, noemt de resultaten van het onderzoek opmerkelijk. “Het is een duidelijk signaal aan het establishment in de directiezetels, zelf veelal typische babyboomers. De Y-generatie, geboren na 1980, komt er aan. Ze zijn absoluut anders. Een van de eigenschappen die we van de Y-generatie al kenden, is dat ze een gezonde work-life-balans zoeken. Uit ons onderzoek blijkt nu dat jonge mensen de inhoud van hun werk belangrijk vinden, de ontwikkeling die ze doormaken, de uitdagingen die ze krijgen. Het salaris komt niet eens in de top drie. Voor werkgevers is dat een heel belangrijk signaal. De huidige werkgevers en managers zijn van een andere generatie en denken anders. Als je jonge succesvolle mensen aan je wilt binden, moet je niet zozeer met de portemonnee rammelen, maar dan moet je met andere zaken komen. Je moet jonge mensen een perspectief bieden dat niet in salarisschalen wordt uitgedrukt, maar in plezier in het werk, in intellectuele ontwikkeling, inhoudelijke uitdagingen. Dat is waar de jonge generatie managers voor gaat.”

Het beeld dat Van Ee schetst wordt bevestigd door een andere uitkomst van het recente ORMIT-onderzoek. De overgrote meerderheid (88%) van de ondervraagde jonge managers vindt het belangrijk dat er in hun organisatie een zogenoemd Management Development Programma is. Dat programma moet bovendien uit meer dan alleen maar opleiding bestaan. Alle ondervraagden (100%) vinden dat daarin aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling moet zijn.
Opvallend is het dan dat slechts 16% van de ondervraagden ook daadwerkelijk zo’n Management Development Programma volgt.

Van de managers bij de overheid noemt 35% de afwezigheid van zo’n programma ‘een groot gemis.’ Bij het bedrijfsleven is dat een kwart.

Van Ee: “Als je ziet dat 88% van de ondervraagden een MD-programma als een belangrijke stimulans voor zijn carrière ziet, en je bovendien realiseert dat deze generatie leidinggevenden dus de nadruk op andere aspecten legt dan we vaak denken, dan is dat voor de werkgevers een belangrijk signaal. Vergeet niet dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Er is een grote strijd om het talent op de arbeidsmarkt gaande. En dan zul je als werkgever goed moeten weten waarmee je mensen lokt en aan je bindt. Dat blijkt dus niet met geld – in ieder geval niet met geld alleen – te zijn.“

Over ORMIT
ORMIT is een dochter van het beursgenoteerde Ordina N.V. en is gespecialiseerd op het gebied van Management Development. ORMIT werkt samen met een zeer uitgebreid netwerk van vooraanstaande bedrijven in de Nederlandse economie en met diverse overheidsinstellingen. Voor deze opdrachtgevers – de participanten - selecteren wij niet alleen (jonge) managers, maar leiden ze ook op, coachen ze, zorgen voor verdere ontwikkeling en opleiding en begeleiden ze. ORMIT heeft drie onderscheidende MD-diensten: een Open Management Development traineeshipprogramma, bedrijfsgerelateerde incompany programma’s en maatwerkprogramma’s. Sinds de oprichting in 1994 heeft ORMIT al vele honderden managers geselecteerd en opgeleid. ORMIT heeft vestigingen in De Bilt en Brussel en heeft momenteel 200 mensen in dienst.

Het onderzoek waarnaar verwezen wordt, is de Carrière Barometer, een continuonderzoek dat in opdracht van ORMIT wordt uitgevoerd onder jonge (23 – 35 jaar) leidinggevenden bij overheid en bedrijfsleven. Het meest recente onderzoek vond plaats in april 2007.

Noot voor redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hetty van Ee
Algemeen Directeur van ORMIT
Dorpsstraat 85, 3732 HH De Bilt
Telefoon 030 2984300
E-mail: [email protected]
http://www.ormit.nl

Trefwoorden: Carriere Barometer, Managers, Ormit,