De vlastechniekdag woensdag 8 maart, Sluiskil

Door: Dlv Plant  17-02-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw, Aankondiging

De vlasmarkt is in beweging en staat onder druk. Toch neemt de vraag naar kwalitatief
hoogwaardig vlas toe. Bovendien is de EU regelgeving voor de vlasteelt gewijzigd.
Hoe kunnen we als vlastelers en verwerkers hier op in spelen? Wat zijn de zaken die van belang zijn om het rendement van zowel teelt als verwerking op een voldoende hoog niveau te houden?

Deze vragen kwamen op 12 mei 2005 aan de orde tijdens een bijeenkomst in Terneuzen, georganiseerd door de Commissie Vlas van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). In vervolg daarop hebben de Algemene Nederlandse Vlassersbond, DLV Plant en ZLTO besloten deze problematiek verder uit te diepen.
Daarom willen wij u uitnodigen voor de vlastechniekdag op 8 maart aanstaande, waar we o.a. ingaan op teelttechnische en financiële aspecten van de vlasteelt.
Locatie:’t Meulegat, St. Elisabethlaan 49, 4541 GS SLUISKIL, 0031 (0) 115 472086

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DLV, dhr. C. van Oers, Manager Akkerbouw & Vollegrondsgroente Zuid West, tel: 06-53427246
Deze bijeenkomst kwam mede tot stand dankzij steun van de provincie Zeeland, de EU, de Rabobank en de ZLTO

Trefwoorden: Aankondiging, Akkerbouw, Landbouw, Vlasteelt, Voorlichtingsavond