DEMONSTRATIE: Maïs zaaien en aardappelen poten zonder te ploegen

Door: Dlv Plant  05-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Grondbewerking, Akkerbouw

Een goede grondbewerking is de halve teelt! De afgelopen vijf seizoenen zijn veel praktijk ervaringen opgedaan in de regio. Wat kunt u daarvan leren? Waar moet u op letten tijdens de teelt en welke voorbereidingen zijn noodzakelijk? Wanneer is de grond voldoende los? Demonstratie van grondbewerkingsmachines rondom zaai-, pootbedbereiding en aandachtpunten gewasbescherming bij niet kerende grondbewerking.

Donderdag 13 april 2006 om 13.30 uur

Op een perceel van de familie Lacroix gelegen aan de Groeneweg te Reijmerstok (weg van Reijmerstok naar Banholt)

Deze demo geldt na aanmelding als Kennisbijeenkomst veiligheid, teelt en techniek voor de verlenging van uw SPUITLICENTIE. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Vul aan het begin van de demo een aanmeldingsformulier in.

Twijfelt u of demo doorgaat, bel dan tel. 045-5660626. In het geval van slechte weers-, of bodemomstandigheden wordt de demo uitgesteld tot maandag 24 april a.s.

Noteer alvast in uw agenda: “Heuvelland exact” 10 juli een middag met het thema “GPS” op de proefboerderij Wijnandsrade

Trefwoorden: Akkerbouw, Grondbewerking, Landbouw